• формат doc
  • размер 834,55 КБ
  • добавлен 03 октября 2011 г.
Хрестоматія з філософії
Автор невідомий. Видавництво невідоме. — 835 с.
Хрестоматія створена на базі кафедри "Філософії", для філологів.
В хрестоматію включено частини творів різних філософів.
Кримський Сергій Борисович Філософія - Авантюра духу чи літургія смислу?
Яковенко Борис Валентинович Що таке філософія? (Вступ до трансценденталізму)
Ясперс, Карл Філософська віра. Поняття філософської віри. Зміст філософської віри.
Ільєнков Евальд Васильович Філософія І молодість.
Декарт Рене Метафізичні розмисли. Міркування стосовно наук.
Гайдеггер Мартин Що таке метафізика?
Аристотель Стагірит
Глава п'ята [Сутність]
Глава шоста [Кількість]
Глава сьома [Співвідношення]
Глава восьма [Якість]
Глава дванадцята [Первинне ій вторинне]
Глава тринадцята [Дане разом]
Глава чотирнадцята [Шість видів руху]
Глава п'ятнадцята [Володіння]
Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх Наука логіки.
Вчення про буття
Вчення про сутність
Вчення про поняття
Кант, Іммануїл Про дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять.
Аналітики понять. Розділ перший
Трансцендентальний дороговказ для відкриття всіх чистих розсудкових понять. Секція перша. Трансцендентальний дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять
про логічну функцію розсудку в судженнях
Трансцендентальний дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять
секція третя
Про чисті розсудкові поняття, або категорії
Сковорода, Григорій Савич Кольцо.
Дружеский разговор о душевном мире.
Ніцше, Фридрих Вільгельм Трактак перший. Добро і зло. Хороше і дурне.
Левінас, Емманюель Чи є онтологія фундаментальною?
Дильтей, Вільгельм Типи світогляду і виявлення їх у метафізичних системах.
Шинкарук, Володимир Іларіонович Світогляд і філософія.
Кассирер, Ернст Дослідження людини. Вступ до філософії культури.
Ленін, Володимир Ілліч (Ульянов) Чи існує об'Єктивна істина?
Шеллінг, Фридрих Вільгельм Йозеф Про відношення реального та ідеального в природі.
До історії нової філософії (Мюнхенські лекції).
Сартр, Жан – Поль Екзистенціалізм – Це гуманізм.
Медоуз, Деніс Межі росту.
Вернадський, Володимир Іванович Декілька слів про ноосферу.
Печчеї, Ауреліо Людські якості.
Фоєрбах, Людвіг Фрагменти до характеристики моєї філософської біографії.
Шелер, Макс Положення людини в космосі
Фромм, Еріх Інстинкти та людські пристрасті.
Ільєнков, Евальд Васильович Діалектика ідеального.
Фройд (Фрейд), Зиґмунд Я та воно.
Гуссерль, Едмунд Ідеї до чистої феноменології та феноменологічної філософії.
Кант, Іммануїл Критика чистого розуму.
Копнін, Павло Васильович Гносеологічні та логічні основи науки.
Рассел, Бертран Людське пізнання. Його сфера та межі.
Пригожин, Ілля Романович Порядок із хаосу: Новий діалог Людини з природою.
Кун, Томас Семюел Структура наукових революцій.
Феєрабенд, Пол Карл Аналітичний покажчик.
Гадамер, Ганс – Георг Мова як горизонт герменевтичної онтології.
Потебня, Олександр Опанасович Думка і мова.
Вінгенштайн, Людвіг Логіко-філософський трактат.
Гантінгтон Самуель Філліпс Зіткнення цивілізацій. Модель прийдешнього конфлікту
Маркс Карл До критики політичної економії. Передмова
Белл Даніел Прихід постіндустріального суспільства.
Сорокін Пітірім Олександрович Соціальна стратифікація і мобільність. Соціальна і культурна мобільність.
Ортега – І – Гассет Хосе Бунт мас. І. Навала мас
Маркузе Герберт Бунт мас.
Франк Семен Людвигович Душа людини.
Юркевич, Памфіл Данилович Серце та його значення у духовному житті людини, Згідно з ученням слова божого.
Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх Феноменологія духу.
Швейцер, Альберт Кульутра і етика.
Гейзинга Йоган Природа і значення гри як явища культури.
Шпенглер Освальд Вступ. Таблиці. Смисл чисел. Проблема світової історії. Макрокосм. Картина душі і почуття життя.