Похожие разделы

Абдураҳмони Ҷомӣ. Баҳористон

 • формат doc
 • размер 269,48 КБ
 • добавлен 18 декабря 2014 г.
Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2008. — 139 саҳ. Весенный сад (на таджикском языке). Муҳаррир ва мураттиб Аълохон Афсаҳзод. Матни мунтахаби "Баҳористон" бо сарсухан.

Абуабдуллоҳ Рудакӣ. Ашъор

 • формат pdf
 • размер 7,97 МБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Душанбе: Адиб, 2007. — 416 с. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва луғату тавзеҳот аз Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Хуросонӣ. Муҳаррир Мубашшир Акбарзод. Ин китоб ба муносибати 1150-солагии Рудакӣ таҳия гардида, дар он осори Рудакӣ ҷойгир карда шудааст.

Алии Шарвонӣ. Ҳикоятҳо ва ҳидоятҳо аз Маснавии маънавӣ

 • формат pdf
 • размер 38,56 МБ
 • добавлен 10 сентября 2015 г.
Душанбе: Ирфон, 2011. — 440 саҳ. Таҳия, танзим, шарҳи вожаҳои душворфаҳм ва муаллифони пешгуфтор Шодӣ Шокирзода, Муҳаммадҷони Нуъмониён. Дар ин китоб достонҳои ҷаззоб ва беҳтарини "Маснавии маънавӣ"-и Румӣ бо забони шево ва насри равон баён гаштааст.

Аҳмади Дониш. Наводир-ул-вақоеъ

 • формат pdf
 • размер 15,18 МБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
Душанбе: Дониш, 1988. — 271 с. Китоби 1. Муҳаррирони масъул - Р. Ҳодизода, А.Девонақулов. Китоб фарогири чанд ҳикоя ва рисолаҳои адиби маорифпарвар Аҳмади Дониш аст.

Ваҳҳоб Одина (мураттиб). Наврӯз муборак!

 • формат pdf
 • размер 4,07 МБ
 • добавлен 14 марта 2016 г.
Душанбе: Ирфон, 1985. -160с. Дар ин маҷмӯа шеърҳои наврӯзӣ аз эҷодиёти лафзии халқ, шоирони классикӣ ва муосири тоҷик гирдоварӣ гаштааст. Дар он ашъор васфи баҳор, Наврӯз ва табиати нотакрор тараннум гаштаанд. Китоб барои кулли дӯстдорони шеър, хоссатан ошиқони ашъори наврӯзӣ мададгор аст.

Закариёи Розӣ. Мунтахаби осор: Ҳикоятҳо

 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 30 июня 2016 г.
Душанбе: Адиб, 1989 — 160 с. Олими шаҳири тоҷик, яке аз ситораҳои пурҷилои фарҳангу тамаддуни асрҳои |Х—Х Закариёи Розӣ дар ин рисола ба ҷавонону наврасон хислатҳои ҳамидаи инсонӣ— иффат, сидқу сафо, покизагии ахлоқ, накуроӣ ва накуном зистанро бо ақоиду афкори мӯътамади илмӣ баён намудааст ва онро метавон дастури пурарзиши зиндагӣ номид. Барои бачаҳои синни миёна ва калони мактабӣ.

Истад Адаш. Оҳангҳои Самарқанд

 • формат pdf
 • размер 685,34 КБ
 • добавлен 23 декабря 2015 г.
Душанбе: Адиб, 2007. — 156 с. Дар ин китоб асарҳои манзуму мансур ва асарҳои саҳнавии нависандаи хушсалиқа Адаш Истад фароҳам омадааст. Шеърҳои дилнишин ва ҳикояҳои ҷолиби диққати он хонандаро ба худ мафтун мегардонад.

Камоли Хуҷандӣ. Мунтахабот

 • формат djvu
 • размер 49.78 МБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1960. – 322 с. Дар маҷмўа ғазалҳо, қитъа ва рубоиёти шоир Камоли Хуҷандӣ ҷой дода шудааст. Муаллифи муқаддима Шарифҷон Ҳусейнзода.

Камоли Хуҷандӣ. Ғазалҳои мунтахаб

 • формат djvu
 • размер 19.55 МБ
 • добавлен 06 декабря 2016 г.
Сталинобод: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1955. — 136 с. Мураттиб ва муаллифи сарсухан Шарифҷон Ҳусейнзода. Фарогири ғазалҳои Камоли Хуҷандӣ аст. Дар ин шакли электронӣ чанд саҳифаи ин китоб мавҷуд нест.

Киплинг Редьярд. Маугли

 • формат image
 • размер 149,85 МБ
 • добавлен 19 июля 2016 г.
Душанбе: Адиб, 1989. — 167 с. — ISBN 5-8362-0116-1. Перевод на таджикский язык. Повесть-сказка о мальчике Маугли, воспитанном волчьей стаей в джунглях. Отец Волк, медведь Балу, пантера Багира, слон Хатхи — каждый по-своему заботливо пестовали Маугли.

Кўҳзод Ӯрун. Бандии озод

 • формат djvu
 • размер 3,78 МБ
 • добавлен 03 февраля 2017 г.
Душанбе: Адиб, 1994. — 272 с. Роман ва ҳикояҳо. Романи «Бандии озод» қаблан бо номи «Ҳам шаҳри калон, ҳам кўҳи баланд» нашр шуда буд. Ин варианти пурра ва таҳриргаштаи он роман аст.

Лоик Шерали. Куллиёт

 • формат doc
 • размер 16.43 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Лоик Шерали. Куллиёт. – Душанбе, «Адиб», 2008. – 564 сах. В книге собраны стихи великого поэта. Судя по названию, книга являеютя полным собранием сочинений поэта.rn

Лоиқ Шералӣ. Девони пирӣ

 • формат djvu
 • размер 15,82 МБ
 • добавлен 29 июня 2015 г.
Хуҷанд, 2008. - 480 с. Мураттибон: Ромиш Лоиқзода, Бадриддини Алавӣ. Ин охирин китоби таълифкардаи Лоиқ Шералӣ буда, осори солҳои охири зиндагӣ сурудаашро фарогир аст.

Лоиқ Шералӣ. Куллиёт

 • формат pdf
 • размер 7.47 МБ
 • добавлен 27 июля 2014 г.
Лоиқ Шералӣ. Куллиёт, ҷ. 1 – Душанбе, «Адиб», 2008. – 648 саҳ. В книге собраны стихи великого поэта. Судя по названию, книга является полным собранием сочинений поэта.

Мавлоно Джалолиддин Балхи. 800 газелей, волнующих душу

 • формат pdf
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 06 декабря 2014 г.
Мавлоно Джалолиддин Балхи. «800 газелей, волнующих душу» (на таджикском языке). — Душанбе: «Адиб», 2008. - 304 стр. Сборник стихотворений (в форме газели) выдающегося таджикского мыслителя и поэта Мавлоно Джалолиддина Балхи (1207-1273) издан в честь его 800-летия. Составители Асрори Рахмонфар и Ато Мирходжа

Мавлоно Джалолиддин Балхи. 800 газелей, волнующих душу

 • формат djvu
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 03 декабря 2014 г.
Мавлоно Джалолиддин Балхи. «800 газелей, волнующих душу» (на таджикском языке). Душанбе, «Адиб», 2008, 304 стр. Сборник стихотворений (в форме газели) выдающегося таджикского мыслителя и поэта Мавлоно Джалолиддина Балхи (1207-1273) издан в честь его 800-летия. Составители Асрори Рахмонфар и Ато Мирходжа

Мавлоно Джалолиддин Балхи. 800 газелей, волнующих душу

 • формат doc
 • размер 258,57 КБ
 • добавлен 21 декабря 2010 г.
Мавлоно Джалолиддин Балхи. «800 газелей, волнующих душу» (на таджикском языке). Душанбе, «Адиб», 2008, 304 стр. Сборник стихотворений (в форме газели) выдающегося таджикского мыслителя и поэта Мавлоно Джалолиддина Балхи (1207-1273) издан в честь его 800-летия. Составители Асрори Рахмонфар и Ато Мирходжа

Мирзо Турсунзода. Ҷони ширин

 • формат pdf
 • размер 7.95 МБ
 • добавлен 17 января 2016 г.
Душанбе: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1968. — 60 с. Дар ин маҷмӯа шеърҳо ва достони "Ҷони ширин" ҷой дода шудааст.

Мирзоабдуллои Файёз. Ашъори шоири ҳунарманд Мирзоабдуллоҳи Файёз

 • формат djvu
 • размер 17,79 МБ
 • добавлен 21 марта 2015 г.
Хуҷанд: Хуросон, 2008. — 204 с. Гирдоварандагони китоб ва мураттибон С. Марофиев ва С. Марофиева. Мирзоабдуллоҳи Файёз яке аз адибон ва шоирони забардасти охири асри 19 ва ибтидои асри 20 буда, бо забонҳои тоҷикӣ ва узбекӣ шеърҳо сурудааст.

Мирзоев А. (ред.) Осори Рӯдакӣ

 • формат pdf
 • размер 20,78 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Сталинобод, 1958. — 554 с. Дар ин китоб ашъори Абуабдулло Рӯдакӣ бори аввал дар Тоҷикистон ба таври мукаммал гирдоварӣ гаштаааст. Он ба муносибати ҷашни Рӯдакӣ таҳия гашта буд.

Муҳаммад Ғоиб. Ашки қалам

 • формат djvu
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 07 февраля 2017 г.
Кўлоб: Сада, 1996. — 92 с. Дар ин китоб шеърҳои шоир гирд оварда шудааст. Шеърҳо лирикӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ мебошанд.

Номаълум. Чор дарвеш

 • формат pdf
 • размер 11,93 МБ
 • добавлен 10 августа 2015 г.
Душанбе: Адиб, 2009. — 203 саҳ. — ISBN 978-99947-64-05-1. «Чор дарвеш» яке аз шоҳасарҳои халқӣ мебошад, ки дар он воқеаҳои аҷибу ғариб хеле санъаткорона баён карда шудаанд. Ҳодисаҳо дар ин асар чунон устокорона тасвир карда мешаванд, ки хонанда ба афсона ва беасос будани онҳо бовар намекунад. Гумон мекунад, ки гӯё ҳамаи онҳо дар амал воқеъ шуда бошанд. Қаҳрамонони асосии ҳикояҳо баъд аз таҳлукаҳои фоҷианокро аз сар гузаронидан ба муроду мақсадашо...

Раҳим Ҷалил. Асарҳои мунтахаб. Ҷилди 2

 • формат pdf
 • размер 19,07 МБ
 • добавлен 24 мая 2015 г.
Душанбе: Адиб, 1988. - 464 с. Дар ин асар романи "Шӯроб"-и нависандаи машҳури тоҷик Раҳим Ҷалил ҷой дода шудааст.

Румӣ Ҷалолиддин. Сад барги ғазал

 • формат pdf
 • размер 369,17 КБ
 • добавлен 01 февраля 2017 г.
Хуҷанд: Нури маърифат, 2007. -58 с. Дар ин маҷмӯа 100 ғазали Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, ки онро шодравон Абдулманнони Насриддин баргузидааст, ҷой дода шудааст.

Сайидзода Зафар Шералӣ. Густариши ахлоқи миллӣ - посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳонишавӣ

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 02 февраля 2017 г.
Душанбе: Контраст, 2014. — 260 саҳ. Яке аз рукнҳои саодат дар зиндагии инсоният ахлоқу маънавиёт ва фазилатҳои ахлоқӣ мебошанд. Дар партави ахлоқу маънавиёт робитаҳои иҷтимоӣ устувортар мегарданд, муносибатҳо муҳаббатомезтар мешаванд, шўру нишот бар зиндагӣ афзунтар мегардад ва талоши инсонҳо дар масири тараққиву такомул ҳадафмандонатар мешавад. Масъалаҳои ахлоқиву маънавӣ дар ҳар замон аз аҳамияти фавқулодае бархўрдор ҳастанд, вале дар асру замо...

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

 • формат pdf
 • размер 56,01 МБ
 • добавлен 25 декабря 2015 г.
Душанбе: Дониш, 1988. -216 с. Таҳиякунандаи асар, муаллифи муқаддима, шарҳи луғат ва тавзеҳот аз Саҳобиддин Сиддиқов. Асари маъруфи Шайх Саъдӣ аст ва ба хати кириллӣ омода гардидааст.

Саъдии Шерозӣ. Гулистон

 • формат doc
 • размер 323,35 КБ
 • добавлен 22 августа 2014 г.
Муаллифи сарсухан Саҳобиддин Сиддиқов. Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ аз ҷумлаи чунин мардони баргузидаи ҷомеаи башарист, ки бо эҷодиёт, таълифот ва таълимоти худ на танҳо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди тамаддун ва рушду камоли афкори бадеии ҷаҳонӣ низ саҳми носутурдание дорад. Афкору оро ва андешаҳои гуманистии Саъдӣ имрўз ҳам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулҳ, таъмин намудани иттиҳ...

Саъдии Шерозӣ. Куллиёт. Ҷилди 1

 • формат pdf
 • размер 9,33 МБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Саади Шерози. Полное Собрание Сочинений (на таджикском языке) в 4-х томах - Том I. Душанбе: Адиб, 1988. — 428 с. Саъдӣ ва матни девони ӯ. Қасоид. Тарҷеъот. Муламмаот. Тайибот. Луғот. Тарҷумаи матнҳои арабӣ.

Улуғзода С. Ривояти суғдӣ

 • формат image, pdf
 • размер 11,79 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Душанбе: Адиб, 2002. — 220 с. Ривояти суғдӣ яке аз асарҳои беҳтарини Нависандаи Халқии Тоҷикистон С.Улуғзода буда, он ба ҷавонмардию корномаҳои гузаштагони мо бахшида шудааст.

Улуғзода С. Фирдавсӣ

 • формат image, pdf
 • размер 32,77 МБ
 • добавлен 28 января 2016 г.
Душанбе: Адиб, 1988. - 272 с. ( на таджикском языке). Роман. Роман посвящен жизни и деятельности классика таджикско-персидской литературы Абулкосима Фирдоуси. В книге, в частности, рассказывается об истории создания главного произведения поэта знаменитой "Шахнаме".

Фарзона. Мӯҳри гули мино

 • формат doc
 • размер 241,22 КБ
 • добавлен 03 апреля 2015 г.
Худжанд, 2006. — 370 с. Народная поэтесса Таджикистана - Фарзона. Книга стихов.

Фарзонаи Хуҷандӣ. Мӯҳри гули мино

 • формат pdf
 • размер 14,91 МБ
 • добавлен 12 февраля 2015 г.
Хуҷанд: Ношир, 2006. — 400 с. Китоби шеърҳои Шоири халқии Тоҷикистон Фарзона (Иноят) Хоҷаева. Барои ҳаводорони шеъри муосири тоҷик пешниҳод мегардад.

Фарзонаи Хуҷандӣ. Ояти ишқ

 • формат djvu
 • размер 16,25 МБ
 • добавлен 22 апреля 2015 г.
Душанбе: Адиб, 1994. Дар ин маҷмӯа шеърҳо ва ғазалҳои Шоири халқии Тоҷикистон Фарзонаи Хуҷандӣ ҷой дода шудааст.

Фахриддин Алии Сафи. Латоифуттавоиф

 • формат doc
 • размер 1.62 МБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
Фахриддин Алии Сафи. Латоифуттавоиф.– Душанбе, «Адиб», 2011, 336 с. Сборник рассказов о поэтов, правителей и политиков XV века на таджикском языке.rn

Шакури Мухаммадджон. Хуросон аст ин чо

 • формат pdf
 • размер 2.14 МБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Академик АН Тажикистана Мухаммадджон Шакури (ранее Шукуров) в книге "Хуросон аст ин чо" (на таджикском языке) размышлеяет об истории, культуре, языке и литературе таджиков. Книга впервые была издана в 1999 году, второе издание книги вышло в свет в 2005 году.

Шаҳриёр. Қиммати умр

 • формат pdf
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 13 октября 2016 г.
Хуҷанд, 2014. — 60 с. Хонандаи азиз! Маҷмӯае, ки дар даст доред, аз ашъори дар васфи Ватан, модар, ишқ ва табиати зебои Тоҷикистони азизамон эҷодкардаи шоир Шаҳриёр иборат аст.

Шералӣ Лоиқ. Куллиёт

 • формат pdf
 • размер 6,36 МБ
 • добавлен 10 октября 2016 г.
Душанбе, 2001. — 784 саҳ. Дар ин китоб ашъори устод Лоиқ Шералӣ ҷамъоварӣ шудааст.

Эъҷози Раҳмон (Маҷмуаи шеърҳо дар васфи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон)

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 06 мая 2014 г.
Душанбе: Ирфон, 2011. — 372 с. Китоби «Эъҷози Раҳмон» ба ҷашни 20-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, ҷоннисориҳои Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи раҳнамун сохтани миллати тоҷик ба замони шукуфоиву инкишоф тараннум мекунад. Он аз шеъру шеъргунаҳое иборат аст, ки аз чашмасорони қалби шоирони касбиву ҳаваскор, деҳқонони хокпошу коргарони заҳматкаш бо эҳсоси баланди садоқату муҳаббат дар с...

Яминов Ҳамзалӣ. Насими кӯҳсор

 • формат pdf
 • размер 6,04 МБ
 • добавлен 04 ноября 2015 г.
Шайдон, 2009. - 54 саҳ. Сборник стихов поэта Хамза Ибни Ямин. На таджикском языке.

Ғиёсов Нуруллохон. Сӣ мақола

 • формат doc
 • размер 1,37 МБ
 • добавлен 14 ноября 2015 г.
Хуҷанд: Нури маърифат, 2014. — 300 саҳ. Дар ин китоб сӣ мақолаи забоншинос ва шарқшиноси варзидаи тоҷик Нуруллохон Ғиёсов ҷой дода шудааст. Мақолаҳо перомуни масъалаҳои сиёсати забонӣ, масъалаҳои забоншиносӣ ва масъалаҳои исломшиносӣ баҳс мекунанд. Барои муҳаққиқони забони тоҷикӣ, сотсиолингвистика ва исломшиносӣ хеле муфид аст. Номгӯи мақолаҳо чунин аст: Сиёсати забонӣ дар Тоҷикистон Қонуни забон ва баъзе масъалаҳои забоншиносии иҷтимоӣ Перомун...

Ҳабибов А. Ганҷи парешон

 • формат pdf
 • размер 14,72 МБ
 • добавлен 29 декабря 2015 г.
Душанбе: Ирфон, 1984. Дар ин маҷмӯа доир ба 63 нафар шоирони асрҳои XVII -XX минтақаи Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб маълумот дода шуда, намунаи шеърҳояшон зикр гаштааст.

Ҳамза ибни Ямин. Соҳибном

 • формат pdf
 • размер 5,02 МБ
 • добавлен 31 июля 2016 г.
Хуҷанд, 2014.- 32 саҳ. Китоб дар бораи ҳаёт ва фаъолияти педагогии муаллим ва устод Нишонов Ҳаитбой.

Ҳилолӣ Бадриддин. Баргузидаи осор

 • формат pdf
 • размер 7,18 МБ
 • добавлен 03 января 2016 г.
Душанбе: Ирфон, 1985. - 208 с. Таҳиякунандаи чоп, муаллифи муқаддима ва тавзеҳот - Камол Айнӣ. Муҳаррири масъул М. Шукуров. Дар китоби мазкур аз осори сарояндаи ғазалҳои нобу дилкаш Бадриддин Ҳилолӣ ва аз осори дигари ӯ намунаҳо гирдоварӣ карда шудааст.

Ҳофизи Шерозӣ. Саду як ғазал

 • формат djvu
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 11 января 2016 г.
Душанбе: Ирфон, 2009. -104 с. (101 газели Гафиза Ширази) Дар ин маҷмӯа 101 ғазали мунтахаб аз ашъори Ҳофизи Шерозӣ ҷой дода шудааст.

Ҷило С., Набизод О. Миёнарав

 • формат djvu
 • размер 2,83 МБ
 • добавлен 12 июля 2015 г.
Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 2003. - 26 с. Намоишномаи мазҳакавӣ.

Ҷӯрабоев Ҷ. (муҳаррири масъул). Усул ва равишҳои таҳқиқоти илмӣ дар замони муосир

 • формат djvu
 • размер 22,89 МБ
 • добавлен 11 апреля 2016 г.
- Хуҷанд: Ношир, 2015. – 95 с. Китоб аз мақолаҳои зерин фароҳам омадааст: Ҷӯрабоев Ҷ. Таҳқиқ ва равиши илмӣ – муҳимтарин ҷабҳаи фаъолияти донишгоҳ; Авезов А.Х. Основные требования к проведению научного исследования; Ғиёсов Н.И. Таълифи мақолаҳои илмӣ дар иртибот бо талаботи КОА ВМ ва илми ҶТ ва ФР; Болтуев С.Ш. К вопросу о методологии научных исследований по юриспруденции; Зоҳидов О.Ҳ. Методологияи илм ва методи илмӣ; Исоматдинов Ҷ. Далелҳои т...