Дисертация
  • формат doc
  • размер 574,32 КБ
  • добавлен 04 сентября 2014 г.
Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України
Дисертартація . д-ра юрид. наук: 12.00.04 / О.Р. Кібенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 527 с.
Досліджено сучасний стан і перспективи регулювання корпоративних відносин у праві ЄС, Великобританії та України. Доведено, що в європейських країнах відбувається процес фундаментального реформування корпоративного права. Проаналізовано передумови, причини та напрямки реформи. Обгрунтовано необхідність проведення фундаментальної реформи вітчизняного корпоративного права та запропоновано її концепцію, орієнтовану на європейські стандарти. Досліджено правову базу процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС і сформульовано його методологічні засади стосовно корпоративного права. Проведено порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії й України за окремими іститутами, а саме: створення й державна реєстрація товариств, розкриття ними інформації, капітал, корпоративне управління, поглинання, реорганізація, діяльність груп товариств (переважно холдингів). Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення корпоративного законодавства України.