• формат pdf
  • размер 636,72 КБ
  • добавлен 24 января 2013 г.
Кілієвич О.І. Економічний аналіз державної політики
Навч. посібник. – К.: НАДУ, 2011. – 78 с.
Висвітлюється загальне уявлення про економічний аналіз державної політики, підгрунтя державної політики - концепції ефективності рішень окремих учасників системи і соціально-економічної системи в цілому: підходи до оцінювання ефективності і результативності державної політики з використанням методів аналізу вигід і витрат та аналізу регуляторних впливів: розглядаються основні ситуації неспроможності ринків функціонувати ефективно і справедливо як підстави для державного втручання та інструменти державної політики подолання цих неспроможностей: висвітлюється теорія суспільного вибору як методологія аналізу вироблення колективних рішень, аналізуються альтернативні механізми вироблення колективних рішень і недоліки цих механізмів, які призводять до проблеми неспроможності влади як обмеження для державного втручання.
Рекомендується для слухачів, які навчаються за магістерськими програмами Державне управління, "Публічне адміністрування", Управління суспільним розвитком, для аспірантів і докторантів, студентів економічних, політологічних і юридичних спеціальностей, а також для науковців, експертів, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування.