• формат pdf
  • размер 5,65 МБ
  • добавлен 02 августа 2015 г.
Кісь Р. Фінал третього Риму (Російська месіянська ідея на зламі тисячоліть)
Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. — 744 с. — ISBN 5-7702-0639-X.
У книзі з'ясовуються психокультурні, квазірелігійні, філософські та ідеологічні передумови російського месіянства,— аж до новітніх його неослов'янофільських та неоєвразійських трансформацій. Автор розвінчує сучасний московський імперіалізм як своєрідний симбіоз традиційного месіянства, етатистського шовінізму і реваншистського мілітаризму. Автор аналізує глибинну генетичну та структурно-типологічну спорідненість різних версій російського месіянства (у тому числі і большевицького "інтернаціонального" глобалізму та неоєвразійства).
Україна у вогні ідеологій (Я.Р. Дашкевич).
Переднє слово від автора.
Російська ідея: виміри та інваріанти (постановка питання).
Московська месіяністична ідея як сурогат релігії.
Історична логіка і типологія месіянства. (Генетичний та структурно-функціональний підхід).
Росія і Захід: Євразія чи Азопа?.
До основ московського менталітету: симбіоз «православ'я», етатизму та гегемонізму.
Біполярність російської вдачі і стихія «великого октября».
Передчуття великої агонії. (Есхатологізм і танатологія російської душі).
Замість післямови.
Похожие разделы