• формат pdf
  • размер 460,75 КБ
  • добавлен 25 мая 2014 г.
Качинський А.Б. Індикатори національної безпеки: визначення та застосування їх граничних значень
Монографія. – К.: НІСД, 2013. – 104 с.
Досліджено аналітичну процедуру моніторингу результативності державної політики, що базується на показниках (індикаторах) стану національної безпеки, та викладено основні її функції. Розглянуто три рівні граничних значень: порогові умови безпеки життєдіяльності людини, суспільства та держави; система індикаторів і граничних значень національної безпеки; галузеві граничні значення.
З єдиних методологічних позицій розглянуто застосування системного підходу до вирішення проблеми визначення граничних значень індикаторів національної безпеки. Здійснено аналіз і систематизацію математичних методів їх визначення, що відповідають різним ситуаціям їх застосування.
Монографія розрахована на широке коло фахівців, науковців, політиків, державних службовців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами національної безпеки України.
Системний підхід до визначення стану безпеки складних систем та її основні показники
Моніторинг державної політики у сфері національної безпеки
Теоретичні засади граничних значень індикаторів національної безпеки
Задача оцінки стану безпеки складних систем
Перший рівень граничних значень індикаторів національної безпеки
Ієрархічність як властивість складних систем безпеки
Порогові умови елементів узагальненої ієрархічної моделі
Другий рівень граничних значень індикаторів національної безпеки
Критерії визначення індикаторів національної безпеки та їх граничних значень
Граничні значення індикаторів національної безпеки України
Індикатори національної безпеки: визначення та застосування.
Математичні методи визначення граничних значень індикаторів національної безпеки
Евристичні методи
Стохастичні методи
Аналітичні методи
Методи нелінійної динаміки