• формат pdf
  • размер 1,92 МБ
  • добавлен 13 мая 2013 г.
Калита Т.П. Побудова систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 44 с.
У навчальному посібнику визначаються цілі та завдання побудови системи управління якістю, розглядається їх організаційне забезпечення, розподіл відповідальності та інші актуальні питання.
Розрахований на використання в навчальному процесі у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів.
Зміст
Вступ
Загальні положення
Визначення цілей та завдань побудови СУЯ
Організаційне забезпечення та розподіл відповідальності
Навчання та мотивація персоналу при побудові СУЯ
Визначення споживачів і послуг ОВВ
Перший етап побудови
Удосконалення системи планування та аналізу діяльності ОВВ
Розроблення документації СУЯ
Впровадження СУЯ
Подальше удосконалення СУЯ
Висновки