Лингвистика
 • формат pdf
 • размер 2,34 МБ
 • добавлен 17 ноября 2013 г.
Kapović Mate. Uvod u indoeuropsku lingvistiku
Zagreb, Matica Hrvatska — 2008 — 372 s.
«Введение в индоевропейскую лингвистику» хорватского акцентолога-компаративиста Мате Каповича (на сербохорватском языке).
Premda je namijenjen prvenstveno studentima lingvistike, ovaj udžbenik koji predstavlja prvi pravi uvod u indoeuropsku lingvistiku na hrvatskom jeziku, može poslužiti i kao jezično-povijesni priručnik kroatistima, slavistima, germanistima, klasičnim filolozima, indolozima i svim laicima koji žele saznati nešto o povijesti indoeuropskih jezika.
U knjizi su osim povijesnoga pregleda razvoja indoeuropskih jezika obrađene i osnove poredbene fonologije.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Всемирная история
 4. История Древнего мира
 5. Ранняя история индоевропейцев
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Албанский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Армянский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Древнеармянский язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Древнегреческий язык
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Балканское и палеобалканское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Балтийское и балто-славянское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Германское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Индоиранское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Индоиранское языкознание
 5. Индоарийское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Индоиранское языкознание
 5. Иранское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Италийское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Кельтское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Славянское языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Сравнительно-историческое языкознание
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Тохарские языки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Языки древнего Ближнего Востока
 4. Анатолийские языки
 5. Хеттский язык