• формат doc
 • размер 48.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2009 г.
Кардинальные права 1768 и 1791 годов
Текст Кардинальных прав 1768 и 1791 годов
Кардынальныя правы 1768 г
Кардынальныя непарушныя правы
Васілевіч, Р. А. Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі / Р. А. Васілевіч, Т. І. Доўнар, І. А. Юхо; Мінск: ВТАА «Права і эканоміка»,
2001. - 108—110 с
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Акт Кревской унии 1385 года

 • формат doc
 • размер 31 КБ
 • добавлен 09 ноября 2009 г.
Текст Акта Кревской унии 1385 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 34-35.

Буховец О., Фурман Д.Е. Электоральное поведение белорусских регионов

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Статья в публикации: Белоруссия и Россия: общества и государства. Москва, Издательство Права человека, 1998. Белорусский политический рельеф. Факторы, определяющие белорусский рельеф. Белоруссия, Россия, Украина (различие политических рельефов и политических эволюций.

Привилей Великого князя Литовского и Кароля Польского Владислава (Ягайлы) 1387 года

 • формат doc
 • размер 7.47 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей Великого князя Литовского и Кароля Польского Владислава (Ягайлы) 1387 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 40-42

Привилей Великого князя Литовского Казимира 1447 года

 • формат doc
 • размер 7.45 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
Текст Привилей Великого князя Литовского Казимира 1447 года Вiшнеўскi А. Ф., Юхо А. Я. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi ў дакументах i матэрыялах (са старажытных гадоў да нашых дзен). - Мн. , 1998. - С. 43-46

Реферат - Адмена прыгоннага права

Реферат
 • формат doc
 • размер 229.5 КБ
 • добавлен 21 октября 2011 г.
Уводзіны Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы адмены прыгоннага права Рост сялянскага руху Падрыхтоўка адмену Адмена прыгоннага права Уплыў рэформы на эканоміку краіны Заключэнне Спіс літаратуры Дадатак.Манифест 19 февраля 1861года Минск, БГЭУ; преподаватель Самусик А. Ф.; ФЭУТ; КД на рынке ТНП; экономическая история; 2007, 24 с.

Реферат - Змены формы дзяржавы. ВКЛ на працягу XIV-XVI стст

Реферат
 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
БДЭУ, Мiнск, Факультэт права, Гаспадарчае права, 2010 У XIV – першай палове XVI ст. завяршылася фарміраванне адносін феадальнай уласнасці, катэгорый феадалаў і залежнага насельніцтва, а таксама форм іх землеўладання і землекарыстання. Роля ў палітычным жыцці розных груп насельніцтва не заставалася нязменнай. Адбывалася пэўная эвалюцыя з развіццём палітычных працэсаў, якая прыводзіла да ўзвышэння новых груп зямельных уласнікаў за кошт страты прэст...

Реферат - Спробы рэформ у 60-ыя гг. XVIII ст. і іх вынікі

Реферат
 • формат doc
 • размер 103.5 КБ
 • добавлен 23 сентября 2010 г.
Праекты рэфармавання і яго пачатак Прыход да ўлады Станіслава Аўгуста Панятоўскага Дзейнасць дысідэнцкіх канфедэрацый Надзвычайны сейм 1767—1768 гг

Реферат - Хрысціянізацыя Беларусі і роля царквы ў дзяржаўнай сістэме сярэднявечча

Реферат
 • формат doc
 • размер 63 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
БДЭУ, Мiнск, Факультэт права, Гаспадарчае права, 1 курс, 2010 Гістарычна склалася, што Беларусь знаходзіцца на памежжы дзвух хрысціянскіх канфесій – праваслаўя і каталіцтва, гэта адбілася на рэлігійнай гісторыі краіны, культуры і менталітэце народа. Вывучэнне крыніц і падставін для ўзнікнення, умоў развіцця і значных змен, якія прыйшлі на тэрыторыю нашай Радзімы разам з новай рэлігіяй, дазваляе нам дакладна вызначыць, чаму і на якой падставе былі...

Романько О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945

 • формат pdf
 • размер 20.39 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
М.: Издательство: Вече, 2008 г. - 432 стр. / ISBN 978-5-9533-1909-6 Подготовка белорусских коллаборационистов Третьим рейхом началась во второй половине 1930-х годов, когда при Министерстве внутренних дел Германии было создано Белорусское представительство. Вместе с наступающими частями немецкой армии в Белоруссию прибыли основные деятели белорусского националистического движения из эмиграции. В первый период войны деятельность коллаборационисто...

Турук Ф. Белорусское движение

 • формат djvu
 • размер 1.71 МБ
 • добавлен 01 августа 2011 г.
Москва. 1921 год (репринтное издание 1994 года). 145 стр. Язык: Рус. Предисловие Корни белорусского движения Первые этапы белорусского движения Белорусское движение в 1905-1906 гг. Белорусское движение между русскими революциями 1905—1917 годов Февральская революция и белорусское движение Октябрьская революция в России и 1-й Всебелорусский съезд Белорусское движение во времена немецкой оккупации. Белорусская Народная Республика Коммунистическое...