• формат djvu
 • размер 20.59 МБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
Карпусь М.М., Славов В.П., Лапа М.А., Мартинюк Г.М. Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України
Київ: «Аграрна наука», 1995. - 348 с. В довіднику подано деталізований хімічний склад і поживність кормів зони Лісостепу України для великої рогатої худоби, овець, коней, свиней. У новому виданні поживність кормів, вміст амінокислот, вуглеводів, макро- і мікроелементів та вітамінів наведено згідно з «Деталізованими нормами годівлі сільськогосподарських тварин».
Довідник розрахований на зооінженерів, працівників тваринницьких ферм та фермерських господарств, науковців.
Смотрите также

Гетман Н.Я. Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 447.38 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Н.Я. Гетман. - Вінниця, 2007. - 41 с. Стосовно конвеєрного виробництва зелених кормів на орних землях, наведено аналіз вітчизняних і зарубіжних авторів, щодо історії розвитку досліджень наукового обґрунтування, конструювання моделей агроценозів однорічних культур та агрозаходів підвищення їх кормової продуктивності, а також агробіологічно...

Гусєв М.Г. Агробіологічне обґрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 645.79 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.12 "Кормовиробництво та луківництво" / М.Г. Гусєв. - Вінниця, 2005. - 41 с. Наведено аналіз джерел літератури вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо агробіологічного обґрунтування та агротехнічних заходів підвищення врожайності і поліп-шення якості корму однорічних агроценозів у проміжних посівах. На основі проведеного аналізу обґрунтована необхідність комплексного підход...

Дипломный проект. Проект комплексної механізації малої ферми по відгодівлі ВРХ в господарстві з детальною розробкою лінії приготування стеблових кормів. DOC, cdw

degree
 • формат cdw, doc
 • размер 912.54 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Харківський НТУ ім. П. Василенка, Спеціальність Машини та обладнання с. г. виробництва. 2009 рік Основна частина дипломного проекту викладена на сторінках пояснювальної записки і 9 аркушах формату А1 графічної частини, відображена у 23 таблицях та ілюстрована 4 рисунками. Загальний обсяг пояснювальної записки, включно з списком використаної літератури і додатками, 73 сторінки. Пояснювальна записка складається із вступу, 6 розділів, висновків і...

Зінченко О.І. Кормовиробництво

 • формат pdf
 • размер 3.95 МБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с Висвітлено біологічні та екологічні особливості кормових культур, питан- ня створення і раціонального використання пасовищ і сіножатей, сучасні тех- нології виробництва, заготівлі, зберігання і оцінки кормів. Розглянуто основи польового травосіяння, вирощування польових культур у кормових сівозмі- нах, принципи конвеєрного виробництва кормів, програмування врожайності...

Корми і кормовиробництво (№ 53-63)

 • формат pdf
 • размер 28.83 МБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Міжвідомчий тематичний збірник Інституту кормів УААН "Корми і кормовиробництво", номери 53- 63. У виданні розглядаються актуальні проблеми кормовиробництва і збільшення білкових резервів як в Україні, так і за її межами. Також висвітлюються питання годівлі сільськогосподарських тварин та технології вирощування основних кормових і зернобобових культур. Дане видання затверджене Вищою атестаційною комісією України як фахове в галузі рослинництва, зе...

Корми і кормовиробництво. Вип. 65

 • формат pdf
 • размер 1.87 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Показано мінімальні норми висіву люцерни при широкорядних та рядкових способах сівби, встановлено ріст, розвиток та формування продуктивності рослин бобів кормових залежно від впливу системи удобрення. Розроблена нова система оцінки кормів у молочних, протеїнових, вуглеводних і енергетичних одиницях для корів різного рівня продуктивності. Показані результати досліджень згодовування біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив бичкам і молодн...

Корми і кормовиробництво. Вип. 66

 • формат pdf
 • размер 4.19 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу- ражних, зернобобових і кормових культур; ? світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на- дходження; ? прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та шляхи їх вирішення; ? стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні про- блеми рослинного білка; ? енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання переробки і використання кормового білка; ? я...

Корми і кормовиробництво. Вип. 67

 • формат pdf
 • размер 4.48 МБ
 • добавлен 16 июня 2011 г.
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу- ражних, зернобобових і кормових культур; ? світові і національні ресурси рослинного білка і джерела їх на- дходження; ? прогресивні системи виробництва кормів і кормового білка та шляхи їх вирішення; ? стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні про- блеми рослинного білка; ? енергозберігаючі технології заготівлі, зберігання переробки і використання кормового білка; ? я...

Курсова робота - Кормовиробництво

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 523 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Вступ Характеристика господарства Місце знаходження і спеціалізація господарства Характеристика і структура тваринництва Посівні площі і продуктивність кормових культур Характеристика природних кормових угідь Інвентаризація кормових угідь Поліпшення природних кормових угідь Складання травосумішок Підготовка насіння до сівби Розрахунок норм висіву насіння Визначення співвідношень трав при сівбі Сівба Використання площ кормових культур Догляд за по...

Масюк С.М., Неверовська В.В. Методичні рекомендації щодо проведення розрахунків витрат кормів худобі та птиці у господарствах усіх категорій

 • формат pdf
 • размер 11.5 МБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Київ: Державний комітет статистики України, 2008. – 32 c. Методичні рекомендації передбачають порядок визначення річних обсягів витрат кормів худобі та птиці в сільськогосподарських підприємствах і домогосподарствах. Вони ґрунтуються на нормах і раціонах годівлі худоби та птиці з урахуванням нормативної оцінки якості кормів, на даних державних статистичних спостережень і річних розрахунків основних показників обсягів виробництва продукції тварин...