• формат doc
  • размер 385,04 КБ
  • добавлен 13 апреля 2012 г.
Киричук В.В., Тимцуник В.І. Історія державного управління в Україні
Навч. посіб . - К.: Ви д -во УАДУ, 2001. - 244 с. У посібнику висвітлено основні етапи еволюції органів державного управління в Україні (від VIII ст. до н.е. до XXI ст. н.е.), розглядаються специфічні особливості функціонування центрального й місцевого державного апарату в різні періоди вітчизняної історії. Посібник розроблений для студентів, викладачів, науковців, депутатів усіх рівнів, державних службовців, а також усіх, хто самостійно вивчає "Історію державного управління в Україні".
Зміст
Вступ до курсу «історія державного управління в Україні».
Найдавніші держави на території України, особливості їх устрою та органів управління.
Державне управління в київській русі та Галицько-волинському князівстві.
Державне життя та управління на українських землях у період їх входження до складу Литви й Польщі.
Організація державної влади та козацького самоврядування на запорозькій січі та в часи гетьманства.
Державне управління в Україні в період її входження до складу російської та австрійської імперій (кінець XVIII cт. - 1917 р.).
Відновлення української державності та формування органів управління в період визвольних змагань.
Державна влада й управління в Україні за радянського періоду (грудень 1917-1991 pp.).
Державне управління незалежної України на сучасному етапі.