Топливно-энергетический комплекс
  • формат djvu
  • размер 4.77 МБ
  • добавлен 25 августа 2011 г.
Кириленко O.B. Математичне моделювання в електроенергетиці
2010 г. Викладено математичний апарат, який використовується для розв'язання задач електроенергетики: елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані методи аналізу електричних кіл, спеціальні обчислювальні методи, методи розв'язання алгебричних та трансцендентних рівнянь однієї' змінної, методи розв'язання систем лінійних та нелінійних скінченних рівнянь та систем диференційних рівнянь у повних та часткових похідних, викладено математичні основи аналізу усталених режимів та перехідних процесів в електроенергетичних системах, вибрані питання математичного моделювання хвильових процесів в електроенергетичних системах, показано роль структурних схем та частотних характеристик у моделюванні електроенергетичних систем, викладено основні поняття про задачі та методи ідентифікації систем, елементи теорії стійкості електроенергетичних систем та метод О-розбиття. Теоретичний матеріал для кожного розділу ілюструється наскрізними прикладами розв'язання задач, а також завершується контрольними запитаннями для перевірки знань.
Розраховано на студентів ВНЗ електротехнічних спеціальностей, насамперед для вивчення таких дисциплін, як "Математичні задачі електроенергетики", "Математичні моделі електричних систем", "Математичне моделювання в електротехніці", "Математичні моделі елементів електричних станцій та підстанцій". Може бути корисним аспірантам, викладачам, а також інженерам електроенергетичних спеціальностей.
Похожие разделы
Смотрите также

Лекции - Математичні задачі електропостачання

Статья
  • формат doc
  • размер 352.1 КБ
  • добавлен 23 февраля 2011 г.
Курс содержит 9 лекций, в которых рассматриваются математические методы анализа и расчета электрических сетей. Лекции, конечно, на украинском, но это не проблема для тех, кто владеет минимальным запасом технической лексики. Темы лекций: 1. Основні відомості про математичне моделювання. 2. Чисельне інтегрування. 3. Наближення функцій (апроксимація). 4. Формування рівнянь стану системи на базі законів Кірхгофа. 5. Розв’язання рівнянь стану електрич...