Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат pdf
 • размер 7,11 МБ
 • добавлен 23 октября 2012 г.
Киркач Т.Є., Радченко А.О. Вузли будівельних конструкцій (спеціальний курс)
Харків: ХНАМГ, 2007. — 117 с.
Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійного виконання розрахунково-графічних завдань з інженерної графіки (для студентів 2 курсу денної форми навчання
бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво»).
Мета цих методичних вказівок – ознайомити студентів будівельних спеціальностей з особливостями виконання креслень будівельних конструкцій Виконання завдання „ Вузли будівельних конструкцій„ є основою для виконання курсових та дипломних проектів. Оскільки самі конструкції та методи їх розрахунків вивчають на старших курсах, в цьому завданні студенти виконують креслення типових конструкцій.
Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання, які виконують перше завдання з будівельного креслення . Будівельними називають креслення з текстовими документами до них, на яких виконують проекційні зображення будівлі або її частин і надають інші дані, необхідні для її побудови, а також для виготовлення будівельних виробів та конструкцій.
При виконанні й оформленні будівельних креслень необхідно користуватися ГОСТами „Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) та ГОСТами „Системы проектной документации для строительства (СПДС), які поширюються на всі види проектной документації для будівництва.
Стандарти СПДС , як і стандарти ЕСКД , забезпечують уніфікацію проектної документації, графічних зображень і форм проектних документів. Це дає можливість виконання проектних документів в автоматизованих системах проектування.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект