Дисертация
  • формат pdf
  • размер 4,13 МБ
  • добавлен 06 ноября 2015 г.
Клімович О.М. Організаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2015. - 212 с.
Науковий керівник: Герасимчук Зоряна Вікторівна, д.е.н., проф.
Зміст:
Теоретичні засади формування забезпечення міжрегіонального співробітництва.
Аналіз та оцінка рівня розвитку міжрегоінального співробітництва.
Напрями реалізації організаційно-економічного забезпечення мідрегоінального співробітництва.