• формат pdf
  • размер 3,08 МБ
  • добавлен 27 августа 2016 г.
Клименко І.В., Акімов О.О., Афонін Е.А. Сучасні моделі компетенцій державних службовців
Монографія. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. — 176 с.
В монографії викладені основні поняття моделей зрілості та компетенцій державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією для прийняття управлінських рішень в розрізі посад та виконуваних функцій, центральних та регіональних органів державної влади; розглянуті методики, інструментарій та сценарії оцінювання інформаційно-технологічної зрілості та інформаційно-технологічних компетенцій державних службовців. Наведено складові інформаційно-ресурсного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в системі державного управління. Визначені напрямки та пріоритети розвитку інформаційно-технологічної зрілості державних службовців. Приділена увага процесам формування та моделювання психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції. Розглянуті проблеми та методологія оцінювання компетенцій державних службовців в системі державного управління.
Розраховано для системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Адресується науковцям, викладачам. докторантам, аспірантам та слухачам зі спеціальностей: «Державне управління». «Управління суспільним розвитком», «Публічне адміністрування» і «Державна служба», а також політикам і державним службовцям, широкому колу вітчизняної громадськості.