Статья
 • формат pdf
 • размер 170.92 КБ
 • добавлен 16 сентября 2010 г.
Кокорська O.I., Кокорський B. ?. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми
// Наукові записки. Том
20. Політичні науки. -2002. - С.24-28.

Автори аналізують зміст поняття «політична культура» і практику застосування теорії політичної культури у дослідженнях західних та українських учених. Відштовхуючись від положень класичної концепції Г. Алмонда й C. Верби та їх послідовників, автори розглядають розбіжності в інтерпретації концепту політичної культури вітчизняними дослідниками, окреслюють його взаємо-зв'язок з суміжними політичними феноменами - політичною свідомістю й політичною поведінкою.
Смотрите также

Антонюк О.В. Основи етнополітики

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 18 марта 2011 г.
Навч. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2005. – 432 с. У посібнику аналізуються визначальні проблеми етнополітичної теорії; характеризуються теоретико-методологічні, концептуальні засади формування етнополітики, яка має свою структуру, зміст, філософські, політичні, та організаційно-функціональні основи; висвітлюється історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки у сфері етнічної політики, здійснюваної на території України;...

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Дорошенко С.І., Малик І.Р. Політологія

 • формат doc
 • размер 410.18 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство. Держава і громадянське суспільство. Форми правління в сучасних демократичних...

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія

 • формат djvu
 • размер 5.58 МБ
 • добавлен 25 апреля 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — 4-те вид., випр. і доп. — Л.: Світ, 2001. — 384 с. Зміст Передмова Предмет і методи політології Розвиток політичної думки у світовому контексті Етапи розвитку політичної думки в Україні Політична система. Політична влада як основний атрибут політичної системи Політичні режими Держава як інститут політичної системи Державне управління Парламентаризм Судова система в структурі органів державно...

Дорошенко Д. Угорська Україна

 • формат pdf
 • размер 18.27 МБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
Історично-політична праця Дмитра Дорошенка, розповідає про проблеми Закарпатського регіону, політико-економічну ситуацію в регіоні Вид-во "Срібна земля" Ужгород 1992, стор 31

Пірен М.І. Публічна політична діяльність

 • формат pdf
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Пірен М. І. Публічна політична діяльність: навч. посіб. / М. І. Пірен. - Киіїв: НАДУ, 2009. - 288 с. ISBN 978-966-619-271-7 У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні основи публічної політичної діяльності як суспільного феномену. Обґрунтовується сутність, типологія і реалізація публічної політичної діяльності, виділяється роль депутатського корпусу, опозиції та еліти у публічній політичній діяльності. Особливе місце відведено оптим...

Северинюк В.М. Політологія

 • формат docx
 • размер 100.46 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Збірник тестів. Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2006. – 56 с. Методичні пояснення, сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства іісторія політичних вчень політика як суспільне явище політична діяльність і влада політична система суспільства, її інститут держава як базовий інститут політичної системи. політичний режим політичні партії та виборчі системи політична культура та політична соціалізація політичне лідерство політичн...

Фесун Г. Роль політичної культури у формуванні іміджу політика

Статья
 • формат doc
 • размер 77 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Досліджена політична культура як фактор розвитку політичного процесу, що безпосередньо стосується іміджу політика. Оскільки вона виступає як система цінностей, яка формує ідентичність особистості, соціальних груп, нації та мотивує їхню соціально - політичну поведінку, і в певному розумінні структурує політичний простір суспільства. Ключові слова: імідж, політична культура, політична свідомість, політична пове...

Шаповал Ю. (ред.) Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. — 431 с. Проблеми культури міжособистісних і міжгрупових відносин основоположні для кожного соціуму. В Україні вони набули особливої ваги внаслідок «розколотості» культурного простору, різноспрямованості політичних орієнтацій, конфлікту інтерпретацій у системі історичного мислення. Автори книжки вбачали свою головну мету у заповненні відчутної прогалини в теоретико-методологічному й інструментально-...

Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Новакова О.В., Пашина Н.П. Основи політології: Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 216.4 КБ
 • добавлен 23 марта 2010 г.
Навчальний посібник. Луганськ: вид-во Сну ім. В. Даля, 2005. 170с. Предмет і методологія науки про політику. Історія політичної думки. Історія політичної думки України. Політична система суспільства. Політична влада та механізм її функціонування. Політичний режим. Демократія як форма організації політичного життя. Держава як основний політичний інститут. Політичні партії та партійні системи. Громадянське суспільство. Політична культура: Підходи...

Якубін О.Л. Політична тривалість: методологічні стратегії мікрорівня

 • формат pdf
 • размер 129.53 КБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Ця стаття була опублікована: Якубін О. Л. Політична тривалість: методологічні стратегії мікрорівня/ О. Л. Якубін //«Гілея (науковий вісник)»: Збірник наукових праць. - К. , 2009. - Випуск 28 (листопад). – С. 375-381. Вперше у вітчизняній політичній науці розглянуто політичну тривалість та її вплив на поведінку політичних акторів. Проведена відмінність та вказано на взаємозв’язки між політичною тривалістю та швидкістю. Охарактеризовано чотири осно...