• формат pdf
  • размер 1,24 МБ
  • добавлен 14 октября 2015 г.
Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця
(На укр.яз.) Монографія. – К.: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 200 с.
Анотація.
У монографії розглянуто основні психологічні проблеми профе- сійного становлення сучасного фахівця. Особлива увага приділена психологічним особливостям професійного становлення фахівців професій типу "людина-людина". Викладено результати емпіричних досліджень, спрямованих на виявлення особливостей розвитку професійної спрямованості та компетентності фахівців на різних етапах професійного становлення. Також значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам психологічного супроводу професійного становлення фахівців
Монографія може становити інтерес для психологів, які працюють в організаціях, ВНЗ, школах, керівників, науковців в галузі психології
праці, аспірантів
Зміст
Вступ
Психологічні аспекти професійного становлення фахівця

Сучасні наукові уявлення про професійне становлення фахівця
Сутність та етапи професійного становлення
Професійне самовизначення особистості та його етапи
Складові та чинники професійного становлення
Поняття професіоналізму
Утруднення професійного становлення фахівця
Кризи професійного становлення та їх подолання
Професійні деструкції, вигорання – їх профілактика та подолання
Психологічні особливості професійного становлення фахівців професій типу "людина-людина"
Значення професій типу "людина-людина" для сучасного суспільства
Загальні особливості діяльності та вимоги у професіях типу "людина-людина"
Особливості професійного становлення вчителів
Вимоги та особливості педагогічної діяльності
Негативні для професійного становлення вчителів явища
Особливості різних етапів професійного становлення вчителів
Особливості професійного становлення практичних психологів
Сфера професійного застосування та передумови успішності діяльності практичних психологів
Особливості різних етапів професійного становлення практичних психологів
Особливості професійного становлення менеджерів
Вимоги та специфіка діяльності менеджера
Особливості професійного становлення банківських менеджерів
Розвиток професійної спрямованості та компетентності фахівців на різних етапах професійного становлення
Обґрунтування методичного інструментарію та процедури дослідження професійної спрямованості та компетентності фахівців
Обґрунтування методичного інструментарію
Теоретико-методологічні та практичні засади дистанційної професійної психодіагностики
Психологічні особливості та передумови професійного вибору особистості на етапі оптації
Особливості формування професійної спрямованості та компетентності майбутніх фахівців
Загальні особливості професійної спрямованості та компетентності майбутніх фахівців професій типу "людина-людина"
Динаміка формування професійної спрямованості та компетентності майбутніх фахівців професій типу "людина-людина" в процесі професійної підготовки
Особливості професійної спрямованості, компетентності та професійно важливих якостей майбутніх фахівців професій типу "людина-людина" у порівнянні із майбутніми фахівцями професій інших типів
Взаємозв’язки й чинники професійної спрямованості та компетентності фахівців професій типу "людина-людина" на етапі професійної підготовки
Особливості розвитку професійної спрямованості та компетентності фахівців від етапу професійної адаптації до етапу професійної майстерності
Особливості розвитку професійної компетентності та окремих професійно-важливих якостей у фахівців професій типу "людина-людина"
Особливості розвитку професійної спрямованості фахівців професій типу "людина-людина"
Особливості вияву чинників, які впливають на успішність професійного становлення фахівців професій типу "людина-людина"
Взаємозв’язки показників професійної спрямованості і компетентності фахівців професій типу "людина-людина" та чинників, які впливають на успішність їх професійного становлення
Особливості професійної спрямованості, компетентності та професійно важливих якостей фахівців професій типу "людина-людина" у порівнянні із фахівцями професій інших типів
Теорія та практика психологічного супроводу професійного становлення фахівців
Зміст психологічного супроводу професійного становлення фахівців та загальні підходи до його здійснення
Основні зміст, принципи та напрямки психофізіологічного забезпечення професійного становлення фахівця
Заходи та рекомендації щодо сприяння професійному становленню фахівців професій типу "людина-людина"
Загальні рекомендації щодо оптимізації професійного становлення фахівців професій типу "людина-людина"
Практичні підходи та заходи щодо сприяння професійному становленню вчителів та психологів
Література
Додатки