• формат doc
  • размер 1,39 МБ
  • добавлен 23 октября 2015 г.
Кокун О.М. (ред.) Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості
(На укр.яз.) Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 297 с.
Анотація.
Колективна монографія стала основним підсумком виконання лабораторією вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України трьохрічної науково-дослідної роботи. У її першому розділі обґрунтовуються провідні теоретико- методологічні засади вивчення та розуміння феномену професійного самоздійснення особистості. У другому – наводиться опис організації та методів здійснених емпіричних досліджень, подаються та аналізуються їх результати, узагальнені у вигляді емпіричних психофізіологічних закономірностей професійного самоздійснення. Отримані результати засновуються на значному обсязі емпіричних досліджень, в яких разом взяв участь 761 фахівець різних професій (менеджери, працівники профспілок, лікарі, програмісти, вихователі дошкільних навчальних закладів, вчителі, практичні психологи, науковці тощо). Третій розділ присвячено практичним аспектам сприяння професійному самоздійсненню фахівців із урахуванням специфіки їх професійної діяьності. Завершують монографію основні положення концепції психофізіологічних закономірностей професійного самоздійснення особистості
Монографія може становити інтерес для науковців у галузі психології особистості, психології праці, психофізіології, психодіагностики, практичних психологів, викладачів, керівників установ та організацій, аспірантів
Зміст
Вступ (Кокун О.М.)
Теоретико-методологічні засади дослідження професійного самоздійснення особистості
Життєве та професійне самоздійснення як предмет дослідження сучасної психології (Кокун О.М.)
Актуальність та загальна постановка проблеми самоздійснення
Аналіз змісту поняття особистісного самоздійснення
Визначення змістовних характеристик поняття професійного самоздійснення
Структура психофізіологічних станів у професійному здійсненні особистості (Клименко В.В.)
Сигматика психофізіологічного механізму праксису
Семантика психофізіологічних органів фахівця
Психофізіологічний механізм обміну енергії та інформації
Семантична функція поняття гармонії фахівця
Сигматика психофізіологічних станів
Професійні психофізіологічні органи людини
Сучасні психофізіологічні основи професійного самоздійснення особистості (Малхазов О.Р.)
Методологічні засади інтегративної психофізіології
Метод розрахунку ритму та ритмової структури рухової діяльності
Метод розрахунку мінімальних часових порогів активації корекційних процесів в управлінні руховою діяльністю
Емпіричні психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості
Загальні закономірності професійного самоздійснення фахівців (Кокун О.М.)
Особливості професійного самоздійснення у фахівців різного віку
Особливості професійного самоздійснення фахівців різних професійних груп
"Внутрішні" та "зовнішні" взаємозв'язки показників професійного самоздійснення фахівців
Спільні та відмітні закономірності професійного самоздійснення фахівців різних професій (Кокун О.М.)
Порівняльний аналіз фахівців різних професій за показниками професійного самоздійснення
Порівняльний аналіз "зовнішніх" взаємозв'язків показників професійного самоздійснення фахівців різних професій
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення топ-менеджерів комерційних організацій (Дзвоник Г.П.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення працівників профспілкових організацій (Болотнікова І.В.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення лікарів (Панасенко Н.М.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення фахівців в галузі інформаційних технологій – програмістів та системних адміністраторів (Панасенко Н.М.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення вихователів ДНЗ (Завадська Т.В.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення викладачів вищої школи (Корніяка О.М.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення практичних психологів галузі середньої освіти (Войтович М.В.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення вчителів музичних шкіл (Серьогін Ю.В.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів (Савченко Т.Л.)
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення академічних учених (Гуменюк Г.В.)
Психофізіологічні особливості професійного самоздійснення вчених-дослідників (Кружева Т.В.)
Практичні аспекти сприяння професійному самоздійсненню фахівців різних професій
Психологічне сприяння професійному самоздійсненню викладача вищої школи (Корніяка О.М.)
Практика сприяння професійному самоздійсненню вихователів ДНЗ (Завадська Т.В., Панасенко Н.М., Войтович М.В.)
Практичні рекомендації щодо сприяння професійному самоздійсненню менеджерів комерційних організацій (Дзвоник Г.П.)
Тренігове забезпечення професійного самоздійснення лікарів (Панасенко Н.М.)
Практичні шляхи сприяння професійному самоздійсненню працівників профспілкових організацій (Болотнікова І.В.)
Практичні аспекти сприяння професійному самоздійсненню наукових працівників (Гуменюк Г.В.)
Самоактуалізація в професійному самоздійсненні фахівців (Кружева Т.В.)
Профілактика несприятливих для професійного самоздійснення фахівців явищ (Гомонюк В.О., Горбачов В.О.)
Життєве та професійне самоздійснення держслужбовців в умовах трансформаційних процесів державотворення (Дарда І.М.)
Висновки
Основні положення концепції психофізіологічних закономірностей професійного самоздійснення особистості (Кокун О.М.)
Література
Додатки
Опитувальник професійного самоздійснення
Відомості про авторів