Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 25,32 КБ
  • добавлен 09 января 2011 г.
Концепція розвитку державної служби на період на 2011 - 2015 роки
Контрольна робота.
Мета роботи: розроблення власної Концепції удосконалення системи управління персоналом на державній службі на 2011–2015 роки. За основу взята запропонована Головдержслужбою Концепція Державної цільової програми розвитку державної служби на 2011–2015 роки (опублікована на сайті Головдержслужби України).
Завдання: ознайомитися з основними принципами розроблення концепції розвитку будь-якої сфери, вивчити сучасний стан розвитку державної служби та визначити на основі проведеного аналізу тенденції щодо подальшого її розвитку.
ЗМІСТ
Вступ
Концепція розвитку державної служби на період на 2011- 2015 роки
Загальні положення
Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Концепція
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Визначення мети
Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Шляхи і способи розв’язання проблем, етапи виконання
Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.
Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми.
Висновки
Список використаних джерел