Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат pdf
 • размер 8,31 МБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
Кондратюк О.М. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „ Інженерна графіка
Методичні вказівки. — Рівне: НУВГП, 2015. — 23 с.
Високоосвічені і високопрофесійні ділові молоді спеціалісти можуть вирішувати надзвичайно важливі проблеми, які стоять перед нашою економікою та суспільством. Студент з перших днів навчання у ВНЗ повинен чітко усвідомлювати, що він працюватиме в умовах ринкової економіки. Високий рівень професіоналізму спеціаліста формується із міцних знань з усіх навчальних дисциплін. Нарисна геометрія займає важливе місце в основі дисциплін загально інженерної підготовки майбутніх спеціалістів. Вона є теоретичною базою побудови проекційних креслень, без яких не може обійтися багато галузей виробництва, являється основою отримання знань, навиків виконання та читання графічних робіт на основі методів прямокутного проектування, виконаних відповідно до стандартів ЄСКД. Вивчення нарисної геометрії сприяє розвитку просторової уяви, без якої неможливе розв’язання багатьох наукових, інженерних і виробничих завдань. Програмою дисципліни „Нарисна геометрія передбачено самостійну роботу студентів з підручниками, виконання домашніх графічних робіт, практичних занять та курсу лекцій.
Для студентів за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект