Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат pdf
 • размер 14,81 МБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
Кондратюк О.М. Методичні вказівки та варіанти завдань до виконання індивідуальних графічних робіт з навчальної дисципліни „Інженерна графіка (Розділ „Електричні кола і електромагнітні схеми)
Методичні вказівки. — Рівне: НУВГП, 2015. — 24 с.
Одне із основних завдань курсу «Інженерна графіка» полягає в тому, щоб навчити студентів правильному використанню креслень, можливості розуміння і викладання технічних рішень і задумок. Отримати навики користування стандартами та довідковими матеріалами, вірно виконати і „прочитати креслення або малюнок. Вивчення розділу „Електричні кола і електромагнітні схеми значну увагу приділяє умовним позначенням і зображенням на кресленні, а також приведенні методичні рекомендації щодо їх виконанню. Даний розділ курсу інженерної графіки складається із самостійної роботи студентів з підручниками, стандартами ЄСКД, виконання графічних робіт, практичних робіт та курсу лекцій. Ці знання, уміння і навички необхідні при вивченні загально- інженерних і спеціальних дисциплін, а також в практичній інженерній діяльності.
Для студентів за напрямом підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект