• формат doc
 • размер 165.13 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Конспект лекцій - Документна лінгвістика
Укладач: Кубко В.П. - Одесса: ОНПУ,2009. - 81с.

Конспект лекцій покликаний у стислій формі дати студентам необхідні теоретичні знання та певні навички застосування, аналізу та удосконалення лінгвістичної складової й супутніх явищ інформаційно-комунікативної діяльності. Подаються основи документної стилістики, методи аналізу тексту й дискурсу як напряму міждисциплінарного вивчення, мовно – стилістичні та паралінгвістичні засоби рукописних, друкованих та віртуальних текстів.
Для студентів спеціальності 7.020105 – документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форм навчання.

Конспект містить два модулі, в яких 8 тем та 18 лекцій, що відповідають робочій програмі дисципліни.
Похожие разделы
Смотрите также

Виды деловой переписки

 • формат docx
 • размер 37.55 КБ
 • добавлен 18 января 2010 г.
Урок, конспект по основам редактирования. Виды деловых писем, структура, примеры деловых писем, ошибки при оформлении деловых писем. Выявление ошибок на примере конкретного письма. Практическое задание по составлению делового письма.

Коляда Т.Ф. (уклад.) Аналітико-синтетична обробка документів

 • формат pdf
 • размер 760.09 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форми навчання. - Одеса: ОНПУ, 2007. - 133 с. „Аналітико-синтетична обробка документів – один з основних фахових курсів для зазначеної спеціальності. Значення курсу обумовлено роллю аналітико-синтетичної обробки документів в діяльності документно-інформаційних структур: у створенні довідково-пошукового апарату, документних баз да...

Конспект лекцій з дисципліни Інформаційні ресурси

 • формат doc
 • размер 708.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2010 г.
Для студентів спеціальності 7.020105 – документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форм навчання/ Укладач: Кубко В.П. - Одесса:ОНПУ, 2007. - 81с. У конспекті лекцій викладено загальні поняття інформаційних ресурсів, їх види та системи, у яких вони існують, включаючи глобальну мережу Інтернет; наведено основні відомості про документні ресурси таких соціальних інститутів як бібліотеки, архіви, музеї тощо.

Лекции - Документоведение

 • формат doc
 • размер 244.5 КБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Конспект лекций. Документоведение. Рыбаков Андрей Евгеньевич. (конспект лекций для студентов I курса исторического факультета Белорусского государственного университета). Раздел 1. Название курса, источники и литература. Предмет, содержание, задачи курса и методы его изучения. Документ, его функции и способы документирования. Признаки документа. текст документа. 17 стр.

Лекции по документоведению

Статья
 • формат doc
 • размер 259.5 КБ
 • добавлен 06 сентября 2010 г.
Конспект лекций по документоведению. Формуляр текстового документа 16 -17 вв. Обозначение вида, автора, адресата в документах 16 -17вв. Оформление текста, места составления, даты, удостоверяющих реквизитов в документах 16-17 вв. Текст современного управленческого документа. Композиционная структура текста. Общие требования к языку и стилю служебных документов. Употребление в текстах современных управленческих документов иностранных слов, терминов...

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
У опорному конспекті лекцій у схемах і таблицях вводяться і роз’яснюються у логічній послідовності всі базові поняття навчального курсу „Інформаційний менеджмент. Використання опорного конспекту доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з курсом інформаційного менеджменту. Надалі необхідно продовжити вивчення окремих тем теорії за навчальним посібником, основною та додатковою літературою, рекомендованою для вивчення курсу. Опорний конспект д...

Сиганова Т.В. Документационное обеспечение управления

 • формат doc
 • размер 304.5 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Конспект лекций Т. В. Сиганова. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 60 с. Терминологическая база и основные понятия документоведения. Функции документа. Системы документации. Классификация документов. Классификация административной системы документации. Общие требования к оформлению документов. Бланки документов. Типы бланков. Организационно-распорядительные документы. Справочно-информационные документы. Организация работы с документами. Информационно...

Фионова Л.Р. Организация и технология документационного обеспечения управления

 • формат doc
 • размер 1.98 МБ
 • добавлен 14 февраля 2011 г.
Конспект лекций. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008. – 159 с.: ил. 34, библиогр. - 29 назв. Конспект лекций разработан в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровня подготовки государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования второго поколения по специальности 032001 «Документоведение и документационное обеспечение управления». Даны основные понятия документационного обеспечения упр...

Штортько О.В., Ступницька Н.І., Штортько Л.В., Ступницький В.В. Електронне діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Навчально-методичний посібник. Рівне, РДДГУ, 2006. 88 с. Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки практичних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів. Призначений для студентів, викладачів та всіх, хто прагне ефективно використовувати комп’ютерну техніку в процесі діловодства.

Якібчук М.В.(уклад.) Редагування спецдокументації

 • формат doc
 • размер 672.5 КБ
 • добавлен 30 ноября 2011 г.
Для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність". Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2005. - 78 с. Загальне редагування спецдокументації - це навчальна дисципліна, яка досліджує теорію загального нормативного редагування повідомлень. Оскільки редагування призначене для опрацювання повідомлень, тобто інформації, а без інформації людина існувати не може, тому отримання...