Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 866,79 КБ
 • добавлен 06 июня 2014 г.
Корбутяк В.М., Люсак А.В., Янчук Р.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Основи геоінформатики
Методичні вказівки. – Рівне: НУВГП, 2013 – 40 с.
Для студентів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" денної форми навчання.
Тема лабораторної роботи:
Знайомство з ГІС. Аналіз векторних та растрових зображень.
Просторові та атрибутивні вибірки. Створення тематичних карт
Створення проекту ГІС
Оверлейні операції. Географічні оператори
Побудова буферних зон
Огляд можливостей web-ГІС
Побудова маршрутів
Накладання зображення в GoogleEarth
Накладання векторних об’єктів на супутниковий знімок
Розподіл балів за виконання робіт
Рекомендована література та ресурси
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика