Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат djvu
 • размер 154,78 КБ
 • добавлен 07 июля 2014 г.
Корбутяк В.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни ГІС в управлінні територіями
Методичні вказівки. - Рівне: НУВГП, 2012. - 20с.
Для студентів спеціальності 7.080101, 8.080101 «Геоінформаційні системи і технології».
Мета виконання курсової роботи з дисципліни "ГІС в управлінні територіями" – отримання студентами комплексу сучасних знань та навичок, необхідних для професійної діяльності по розробці концепції та впровадженню геоінформаційних систем. Для цього передбачено отримання майбутніми інженерами-геоінформатиками необхідних знань про методику формування профільних наборів геопросторових даних, концептуальне моделювання системи управління геоданими, організацію функціонування і використання геоінформаційних систем, а також впровадження їх на виробництві, в органах державного управління та у різних галузях народного господарства, презентації результатів роботи в інтернеті.
Вступ
Загальні рекомендації до виконання курсової роботи
Зміст курсової роботи
Оформлення роботи
Рекомендована література
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика