• формат pdf
  • размер 6,98 МБ
  • добавлен 10 августа 2016 г.
Коваленко А.В. (кер.), Валєєв Р.Г., Круглова О.О. та ін. Сімейне право (у схемах та визначеннях)
навч. посібник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр справ, 2016. – 200 с.

Посібник підготовлено на основі положень Сімейного кодексу України відповідно до програми навчальної дисципліни «Сімейне право» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує результати науково-практичного аналізу основних понять сімейного права України у структурно-логічних схемах, візуалізуючи теоретичні положення юридичної науки.
Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.
Сім'я. Регулювання сімейних відносин
Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів
Загальні положення про шлюб, права та обов'язки подружжя
Державна реєстрація шлюбу
Недійсність шлюбу
Особисті немайнові права та обов'язки подружжя
Право особистої приватної власності дружини та чоловіка
Право спільної сумісної власності подружжя
Права та обов'язки подружжя по утриманню
Шлюбний договір
Припинення шлюбу
Визначення походження дитини
Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей
Права батьків і дітей на майно
Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання
Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина та його виконання
Обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати батьків та його виконання
Усиновлення
Опіка та піклування над дітьми
Патронат над дітьми
Прийомна сім'я
Дитячий будинок сімейного типу
Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів
Обов'язок по утриманню інших членів сім'ї та родичів
Похожие разделы