• формат pdf
  • размер 4,62 МБ
  • добавлен 18 ноября 2015 г.
Ковбасюк Ю.В. Державне управління. Т. 2
Підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 с..
Другий том підручника поєднує дискурс стосовно сучасних теорій публічного управління, державно-управлінської практики провідних країн сучасного світу та потреб Української держави в модернізації державного управління на основі аналізу світових тенденцій його розвитку, узагальнення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду управлінської діяльності. Значна увага приділяється технологічному вдосконаленнюдержавного управління, електронній модернізації та впровадженню в нього менеджменту.
Для державних службовців, студентів, викладачів, аспірантів та докторантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно-управлінською наукою.
Зміст:
Передмова.
Модернізація державного управління
.
Тенденції розвитку державного управління.
Державне управління в контексті суспільних змін.
Шляхи підвищення ефективності державного управління.
Гуманізація системи державного управління.
Негативні явища та патології в державному управлінні.
Корупція та протидія її проявам у державному управлінні.
Забезпечення відкритості в діяльності органів державної влади.
Взаємодія держави та громадянського суспільства.
Формування державно-приватного партнерства.
Вплив “третього сектору” на функціонування системи державного управління.
Зарубіжний досвід державного управління для України.
Особливості розвитку державного управління в зарубіжних країнах.
Державне управління в США.
Державне управління в Канаді.
Державне управління Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії.
Державне управління Федеративної Республіки Німеччини.
Державне управління Італійської Республіки.
Державне управління Республіки Франція.
Державне управління Республіки Польща.
Державне управління в Японії та успішних країнах Азії.
Державне управління в Російській Федерації.
Світові моделі державного управління.
Основи побудови нової моделі управління.
Європейський Союз як лідер модернізації державного управління.
Методологія, моделі та методи державного управління в Європейському Союзі.
Нове публічне управління (New Public Management): доцільність його впровадження.
Інструменти New Public Management.
Запровадження New Public Management в Україні.
Концепція “належного врядування” (Good Goveance).
Історико-культурні фактори впливу на державне управління в Україні.
Особливості становлення української моделі державного управління.
Технологічне вдосконалення державного управління.
Різновиди державно-управлінських технологій та їх сутність.
Технології прийняття управлінських рішень у державному управлінні.
Контролінг у державному управлінні.
Управління ризиками.
Управління якістю продукції в державі.
Консалтинг у державному управлінні.
Моніторинг як технологія державного управління.
Електронна модернізація державного управління.
Концептуально-правові засади електронного урядування в Україні.
Державна політика у сфері електронного врядування.
Технології е-управління на регіональному та місцевому рівнях.
Електронний документообіг та захист інформації.
Надання адміністративних послуг в умовах електронного урядування.
Електронна демократія та соціальні мережі.
Упровадження менеджменту в державне управління.
Технології менеджменту в державному управлінні.
Інструменти адміністрування.
Антикризове управління.
Інноваційний менеджмент.
Муніципальний менеджмент.
Тенденції розвитку кадрового менеджменту в органах державної влади.
Менеджмент людського капіталу.
Програмно-цільові інструменти реалізації підходів менеджменту в публічному управлінні.
Оцінювання ефективності державного управління.