• формат pdf
  • размер 17,14 МБ
  • добавлен 20 декабря 2012 г.
Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 3. Історія державного управління
Наук.-ред. колегія: А.М. Михненко (співголова), М.М. Білинська (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 788 с.
У третьому томі розглядаються питання історії українського державотворення, функціонування та розвитку державно-управлінських систем на теренах України. Комплексно висвітлюються основні явища, процеси та події у галузі державного управління в усі періоди вітчизняної історії, починаючи від стародавніх часів. Приділяється увага відомим політичним і державним діячам у вітчизняній історії, українським та зарубіжним мислителям, діячам культури,науковцям, які зробили внесок у розвиток управлінської думки. Даються поняття про важливі явища загальноцивілізаційного характеру, що справили суттєвий вплив на державне управління.
Для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів і докторантів та всіх тих, хто цікавиться історичними аспектами державотворення і державного управління.