• формат pdf
  • размер 4,96 МБ
  • добавлен 25 ноября 2012 г.
Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 5. Територіальне управління
Наук.-ред. колегія: О.Ю. Амосов (співголова), О.С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О.Ю. Амосова, О.С. Ігнатенка, А.О. Кузнецова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2011. – 408 с.
У п’ятому томі енциклопедії зібрано понад 300 термінів, в яких розкриваються фундаментальні поняття теорії та практики регіонального управління та місцевого самоврядування, моделей їх співвідношення і механізмів взаємодії, взаємозалежності державного і регіонального управління та місцевого самоврядування, історія їх становлення та розвитку в Україні.
Для науковців, державних службовців, викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів,студентів, всіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку теорії та практики регіонального управління та місцевого самоврядування.