• формат pdf
  • размер 4,51 МБ
  • добавлен 20 декабря 2012 г.
Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 6. Державна служба
Наук.-ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) та ін. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. – 524 с.

У шостому томі – близько 333 статей, які розкривають зміст основних понять і термінологічних словосполучень теорії і практики державної служби як інституту системи державного управління та державної кадрової політики. Особлива увага приділена ключовим поняттям з організації, функціонування та розвитку державної служби, її ролі та місця в суспільно-політичній та економічній системах, на основі яких побудована логічна структура тому. Значне місце відведено управлінській, професіологічній, соціологічній, політологічній, філософській термінології та областям професійних і наукових знань, які пов’язані з питаннями добору, оптимальної розстановки, професійного використання та навчання, мотивації кадрів.
Він містить також статті, які допомагають осягнути історичний контекст формування кадрової політики та системи державної служби в Україні, з’ясувати їх інституційну структуру та законодавчу базу, познайомитись із вченнями, які зробили суттєвий внесок у розвиток наукового знання про державну службу і кадрову політику.
Вміщений у томі шостому матеріал стане у нагоді працівникам сфери державного управління та сфери місцевого самоврядування в осягненні смислу і глибини термінологічної системи галузі знань з державного управління та практики управлінської діяльності, вітчизняним вченим – при проведенні теоретико-методологічних досліджень з проблем державної служби та кадрової політики держави, суб’єктам законотворчої діяльності – в розробленні відповідних законодавчих актів, слухачам навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування – в отриманні знань та інформації з широкого спектру питань, які відносяться до інституту державної служби та кадрової політики, а також усім, хто серйозно цікавиться теорією державної служби та кадрової політики.