• формат pdf
  • размер 9,59 МБ
  • добавлен 09 декабря 2012 г.
Ковбасюк Ю.В. (ред.) Енциклопедія державного управління. Том 7. Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції
Наук.-ред. колегія: І.А. Грицяк (співголова), Ю.П. Сурмін (співголова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 764 с.
У сьомому томі розглядаються основи сучасного державного управління в умовах глобальної та європейської інтеграції. Акцентується увага на економічних, правових, інституційних та соціальних системах як основі державного управління, що поєднує елементи структурних та функціональних виявів в окремих державах та їх інтеграційних формуваннях і має глобальний, наднаціональний, національний, регіональний та місцевий рівні.
Для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів і докторантів та всіх тих, кого цікавить функціонування і розвиток державного управління в умовах глобальної та європейської інтеграції.