Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат djvu
 • размер 307,81 КБ
 • добавлен 14 июня 2014 г.
Козяр М.М. Методичні рекомендації та варіанти завдань до виконання графічних робіт з нарисної геометрії та тему: Взаємний перетин поверхонь дисциплін Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, Інженерна та комп’ютерна графіка та Нарисна геометрі
Методичні вказівки. - Рівне: НУВГП, 2014.– 15 с.
Для студентів за напрямами підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт, 6.050503 Машинобудування, 6.050601 Тепло-енергетика, 6.050301 Гірництво.
Взаємний перетин поверхонь - заключна підсумкова тема вивчення курсу «Нарисна геометрія». Важливість цієї теми неможливо переоцінити, оскільки вона є основою, базисом для подальшого вивчення інженерної графіки. Успішне оволодіння знаннями та навичками побудови взаємного перетину геометричних поверхонь дає можливість гармонійного переходу до виконання графічних робіт теми «Проекційне креслення» курсу «Інженерна графіка». Кожна технічна деталь являє собою сукупність простих, елементарних геометричних тіл, які з’єднуються між собою, а отже, перетинаються. Для інженерно грамотної побудови зображень зовнішньої форми поверхні деталі (на видах) та внутрішньої конфігурації (в розрізах та перерізах) виконується графічна робота «Взаємний перетин поверхонь».
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект