• формат doc
  • размер 269,65 КБ
  • добавлен 30 декабря 2013 г.
Красицька Л.В. Проблеми сімейного права України
Навч. посіб. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 132 с.
У навчальному посібнику «Проблеми сімейного права» висвітлено проблемні питання доктрини сімейного права та проблеми регулювання сімейних правовідносин. Аналізуються норми чинного сімейного законодавства України, правозастосовна практика, наукова доктрина щодо правової охорони сімейних відносин.
У посібнику досліджуються проблеми теорії та практики сімейного права, визначаються проблемні аспекти регулювання сімейних правовідносин, проблемні питання охорони особистих немайнових та майнових відносин між членами сім’ї.
Навчальний посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Проблеми сімейного права», тези лекцій за темами курсу, плани практичних занять та практичні завдання, контрольні питання, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, тематику рефератів, бібліографічний опис (список основної використаної та рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу), додатки та предметний покажчик.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, практичних працівників правозастосовних органів та усіх, хто цікавиться проблемами сімейного права.
Похожие разделы