Дисертация
  • формат doc
  • размер 61,09 КБ
  • добавлен 06 мая 2012 г.
Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / В.М. Кравчук; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2010. — 38 с. — укp.
Досліджено підстави, порядок і правові наслідки припинення корпоративних правовідносин (КП) у господарських товариствах. Запропоновано виділяти загальні та спеціальні КП. Обгрунтовано концепцію подільності корпоративних прав, за якою дані права можуть бути повними або неповними. Розглянуто різні аспекти відчуження акцій і часток в статутному капіталі, виходу, виключення з товариства, звернення стягнення на частку й інші підстави припинення КП. Обгрунтовано, що механізм виникнення та припинення КП у господарських товариствах повинен враховувати взаємозв'язок майнових і організаційних прав. Зазначено, що організаційні корпоративні права виникають у зв'язку з набуттям майнових прав. Під час припинення КП припиняються лише організаційні корпоративні права, а майнові корпоративні права перетворюються у зобов'язальні або переходять до інших осіб - набувачів частки. Внаслідок припинення КП з підстав, які не передбачають правонаступництва, частка в статутному капіталі повинна переходити до товариства, а корпоративне право учасника на частку в статутному капіталі перетворюється у зобов'язальне право вимоги до товариства виплатити дійсну вартість частки.