• формат pdf
  • размер 8,30 МБ
  • добавлен 21 апреля 2013 г.
Кравчук В., Спасибо-Фатєєва І. та ін. Правові аспекти діяльності товариства з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв'язання
К.: Українське комерційне право, 2012.- 67 с.
Книжка присвячена проблемам регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (надалі — ТОВ), які на сьогодні є найбільш поширеною організаційно-правовою формою ведення малого та середнього бізнесу. За висновками більшості фахівців у цій сфері, правове регулювання цього інституту є застарілим та таким, що не відповідає сучасним вимогам щодо гнучкості та ефективності регулювання.
У книзіі розглянуто широке коло теоретичних і практичних питань, пов’язаних із діяльністю товариств з обмеженою відповідальністю. Серед них, зокрема, питання щодо прав учасників, виходу учасників із товариства, здійснення управління ТОВ, питання щодо реорганізації товариства та ін. Автори статей, визнані фахівці в сфері корпоративного права, надають своє бачення шляхів вирішення практичних проблем, в тому числі висловлюють пропозиції до подальшої зміни законодавства, що регулює діяльність ТОВ, а також коментують підготовлений робочою групою Центру комерційного права проект Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю».
Книгу адресовано юристам-практикам, науковцям, державним службовцям, суддям, студентам і аспірантам юридичних навчальних закладів, широкому колу громадськості.