• формат doc
  • размер 147,84 КБ
  • добавлен 23 июля 2015 г.
Кравець А.Ю. Політична антропологія
Монографія. – Дніпропетровськ: 2012. – 178 с.
У монографії досліджується політична антропологія як нова дисципліна вітчизняного політичного дискурсу: витоки, становлення, базові категорії, об’єкт, предмет, методологія та місце в системі наукового знання. Здійснюється теоретико-методологічний аналіз політико-антропологічного погляду на владу. Характеризуються витоки влади, основні характеристики її організації в традиційних соціумах, архаїчні прояви влади в сучасних суспільствах, символи, ритуали, вікова, часова та гендерна детермінація владних відносин як чинники перерозподілу владних повноважень в традиційних та сучасних суспільних системах різних типів. Аналізуються нові перспективні напрямки політико-антропологічних досліджень: антропологія влади, антропологія менеджменту та антропологія конфлікту, які мають власне предметне поле і пропонуються в якості самостійних субдисциплін в межах сучасної політичної антропології.
Політична антропологія як окрема наукова дисципліна
Витоки політичної антропології
Становлення політичної антропології
Місце в системі наукового знання
Базові категорії політичної антропології
Предметна сфера дослідження
Методи та методологічні підходи
Традиційні суспільства як основний предмет дослідження
Витоки влади
Основні характеристики організації влади
Символи влади та їх роль
Політичні ритуали
Часова та вікова детермінація
Гендерна проблематика
Еволюція дисциплінарного інтересу політичної антропології
Сучасні постколоніальні соціуми
Архаїчні прояви влади в пострадянських країнах
Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
Роль символів та ритуалів у сучасних суспільних системах
Антропологія влади як нова субдисципліна
Антропологія менеджменту та антропологія конфлікту як перспективні напрямки досліджень
Похожие разделы