• формат pdf
  • размер 1,21 МБ
  • добавлен 24 ноября 2015 г.
Крисюк С.В. Державне управління освітою
Навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. "Державне управління освітою" - К. : НАДУ, 2009. - 220 с.
Навчальний посібник "Державне управління освітою" призначений для забезпечення курсу "Державна політика і управління в галузі освіти", що викладається за магістерською програмою спеціальності 8.150106 "Державне управління освітою". Системно аналізується сфера освіти як об'єкт державного управління, розкриваються теоретико-методологічні основи процесу управління освітою на національному рівні з позицій підготовки, професіоналізації управлінських кадрів. Розрахований на слухачів магістратури, аспірантів, докторантів, державних службовців і науковців.
Зміст:
Передмова.
Загальна характеристика освіти
.
Освіта як джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства і об'єкт управління.
Глобальні світові зміни, що впливають на розвиток освіти в Україні.
Проблеми модернізації вищої освіти України в контексті Болонського процесу.
Освітня система в Україні.
Національна система освіти, її структурні складові.
Особливості та тенденції розвитку системи освіти України.
Державне управління освітою.
Державне управління освітою як галузь соціального управління і державної діяльності.
Сутнісні характеристики державного управління освітою.
Основні категорії державного управління освітою.
Мета управління освітою. Державна освітня політика.
Тенденції змін у державному управлінні освітою.
Законодавче і нормативне забезпечення функціонування і розвитку освіти.
Система управління освітою в Україні.
Система органів державного управління освітою в Україні.
Функції управління освітою.
Процес управління освітою.
Сутність процесу управління освітою.
Управлінські рішення в органах управління освітою.
Ознаки управлінського рішення.
Види рішень.
Основні вимоги до управлінських рішень.
Технологія підготовки, прийняття та організації виконання управлінських рішень.
Моделі управління освітою.
Сучасні світові тенденції упровадження освітнього менеджменту та державно-громадського управління освітою.
Інформаційно-аналітична робота в освіті.
Принципи управління освітою.
Сутність та функції принципів управління.
Класифікація принципів управління освітою.
Методи управління в освіті.
Сутність методів управління освітою.
Переконання і примушування як загальні методи управління освітою.
Адміністративні методи управління освітою.
Соціально-психологічні методи.
Економічні методи.
Правові форми вираження методів управління.
Стратегічне управління освітою. Державне регулювання інноваційного розвитку освіти.
Формування стратегії розвитку освіти. Технології підготовки та впровадження стратегічних документів.
Державне регулювання інноваційного розвитку освіти.
Кадрове забезпечення сфери освіти.
Кадрова ситуація у сфері освіти: стан і тенденції розвитку.
Підготовка педагогічних і науково-педагогічних кадрів.
Кадрова політика в освіті в сучасних умовах.
Управління міжнародною діяльністюв галузі освіти.
Мета та основні напрями міжнародного співробітництва.
Суб'єкти управління міжнародним співробітництвом у галузі освіти. Міжнародні організації, освітні проекти і програми.
Список використаної та рекомендованої літератури.
Додаток
.