• формат doc
 • размер 372.63 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Кубах А.І. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство
Харків ? ХНАМГ ? 2006, 326 ст.

Основи теорії держави і права.
Основи Конституційного права України.
Основи виборчого права України.
Основи муніципального права України.
Основи адміністративного права України.
Основи господарського права України.
Основи фінансового права України.
Основи банківського права України.
Основи міжнародного права України.
Основи цивільного права України.
Основи трудового права України.
Основи соціального законодавства України.
Основи житлового права України.
Основи сімейного права України.
Основи кримінального права України.
Основи земельного права України.
Основи аграрного права України.
Основи екологічного права України.
Судові й правоохоронні органи України.
Вирішення господарських спорів в України.
Розгляд цивільних, адміністративних і кримінальних справ в Україні.
Смотрите также

Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 787.85 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 240 с. У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни „Правознавство системно викладено теоретичні положення теорії права та основні визначення і правові поняття головних галузей права України: конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, а також система судових та правоохоронних органів. Зміст посібника відповідає нормам Конституції та чинному зак...

Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 328 с. Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних тем теорії права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина І

 • формат pdf
 • размер 2.35 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 301 с. Побудувати правову державу неможливо без формування правової культури кожного громадянина. Але не можна оволодіти правом тільки за текстами підручників. Для того, щоб стати справжнім знавцем права, обов’язково треба працювати безпосередньо з правовими джерелами – Конституцією України, Кодексами України, Законами України та іншими нормативно-правовими актами. Метою видання Збірника законодавчих актів з дисципліни «П...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина ІV

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2010. – 295 с. Зміст Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи Земельного, Аграрного, Екологічного права України» Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року Закон України від 19 червня 2003 року «Про фермерське господарство» Закон України від 25 червня 1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища» Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи Житлового права України» Житловий кодекс Української РСР...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина ІІ

 • формат pdf
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 420 с. Зміст Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи Господарського права України» Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року Закон України від 15 травня 2003 року «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Закон України від 23 лютого 1991 року «Про цінні папери і фондову біржу» Законодавчі акти України до в...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина ІІІ

 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 252 с. Зміст Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи трудового права України» Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року Закон України від 1 липня 1991 року «Про зайнятість населення» Закон України від 24 березня 1995 року «Про оплату праці» Закон України від 14 жовтня 1992 року «Про охорону праці» Закон України від 1 липня 1993 року «Про колективні договори і угоди» Закон України від 3 березня 199...

Кубах А.І. Збірник тестових завдань до самостійної роботи та для підготовки до практичних занять з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 726.3 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. - 144 с. Зміст Вступ Тема «Основи теорії держави та права» Тема «Основи Конституційного права України» Тема «Основи адміністративного права» Тема «Основи фінансового права» Тема «Основи господарського права» Тема «Основи цивільного права» Тема «Основи трудового права» Тема «Основи сімейного права» Тема «Основи кримінального права» Тема «Основи екологічного права» Тема «Основи земельного права» Тема «Основи житлового права»...

Лесниченко І.В.(уклад.) Опорний конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 328.41 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Краматорськ: ДДМА, 2004, - 66с. Для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. Короткий конспект лекцій містить основні положення тем навчального курсу "Правознавство", а також питання для самоконтролю і перелік рекомендованої літератури.

Тимошенко І.В., Чернявський А.Л. Правознавство

 • формат doc
 • размер 244.21 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Курс лекцій. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 228 с. Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить повний курс лекцій дисципліни Правознавство. Метою видання є формування системи знань з основ теорії держави і права та різних галузей права України...

Чернявський А.Л., Тимошенко І.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 122.17 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 105 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить типову навчальну програму курсу Правознавство, комплекс навчально-методичного забезп...