Адміністративне законодавство

Презентация
 • формат ppt
 • размер 112,22 КБ
 • добавлен 23 марта 2013 г.
Київ, 2012 р., 14 слайдів. Кодекс про адміністративні правопорушення. Адміністративне правопорушення. Ознаки адмінпроступку. Склад адмінпроступку. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень. Порядок притягнення до адмінвідповідальності. Особи, які мають право розглядати справи про адмінправопорушення. Колегіальні органи. Співвідношення переконання і примусу. Засоби переконання. Адміністративний примус та його види.

Байталюк О.М. Основи правознавства. Опорний конспект

 • формат doc
 • размер 139,64 КБ
 • добавлен 09 января 2013 г.
К.: Видавництво «Університет» КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – 95 с. конспекти лекцій. В опорних конспектах лекцій з дисципліни «Основи правознавства» системно викладено основні положення теорії держави та права, основні поняття окремих галузей права відповідно до робочої навчальної програми «Основи правознавства». Зміст методичної розробки відповідає чинному законодавству України.

Боржеллі Н. Аналіз українського законодавства, що впливає на розвиток третього сектору

 • формат djvu
 • размер 5,20 МБ
 • добавлен 23 мая 2012 г.
К.: Леста, 2002. — 116 с. - ISBN 966-96133-1-0 У роботі проведено глибокий аналіз українського законодавства, що впливає на розвиток третього сектору. Надані рекомендації стосовно його удосконалення та наближення до європейських стандартів. Розраховано на активістів та керівників громадських, благодійних орагнізацій, фахівців-юристів, депутатів ті їхніх помічників, студентів юридичних вузів. Зміст: Аналіз чинного українського законодавства: Вступ...

Відповіді до іспиту з правознавства

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 209,02 КБ
 • добавлен 11 мая 2013 г.
Іспит, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, 2013 рік. Правознавство Поняття, ознаки та суть держави і права. Форма правління, форма державного устрою, політичний режим. Причини виникнення, історичні типи держави. Теорії виникнення держави. Функції держави, її механізм та апарат. Принцип розподілу влади та його реалізація в Україні.

Вакуленко І.О. (укладач). Методичні рекомендації щодо опрацювання навчального матеріалу, винесеного для самостійної підготовки студентів заочного відділення з дисципліни Правознавство

Практикум
 • формат doc
 • размер 189,61 КБ
 • добавлен 15 мая 2015 г.
Луганськ: ДВНЗ "Луганський будівельний коледж", 2012. - 84 с. галузь знань: 0305 "Економіка та підприємництво", спеціальність: 5.03050901 "Бухгалтерський облік". Дано матеріали за темами: Правова поведінка та правопорушення. Юридична відповідальність. Теорії походження держави і права. Форми держави. Органи державної влади, їх правовий статус. Безпосередня та представницька демократія. Судова влада та правоохоронні органи в Україні. Місцеве самов...

Вакуленко І.О. (укладач). Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки студентів заочного відділення з дисципліни Правознавство

Практикум
 • формат doc
 • размер 187,78 КБ
 • добавлен 30 апреля 2015 г.
Луганськ, ДВНЗ "ЛСК", 2012. - 80 с. Дано матеріали за темами: Правова поведінка та правопорушення. Юридична відповідальність. Теорії походження держави і права. Форми держави. Органи державної влади, їх правовий статус. Безпосередня та представницька демократія. Судова влада та правоохоронні органи в Україні. Місцеве самоврядування в Україні. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. Заходи адміністративного примусу. Вид...

Ващишин М.Я. (ред.) Основи права України

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 22 декабря 2016 г.
навчальний посібник . – Львів: Галицька спілка видавців, 2016. – 228 с. Навчальний посібник містить матеріал з лекційних курсів «Основи теорії держави і права», а також з окремих галузей права України: конституційного, адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, земельного та кримінального права. Для студентів всіх спеціальностей Львівського державного університету фізичної культури, які вивчають дисципліни «Основи права» та «Правозн...

Венедіктова І.В., Кагановська Т.Є. (ред.) Основи правознавства

 • формат pdf
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 14 октября 2016 г.
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. — 349 с. Авторський колектив: канд. юрид. наук Кагановська Т.Є, канд. юрид. наук Венедіктова І.В., канд. юрид. наук Письменицький А.А., канд. юрид. наук Червяцова А.О., канд. юрид. наук, Кулачок Л.В., канд. юрид. наук Давиденко М.Л., канд. юрид. наук Пейчев К.П., канд. юрид. наук Розгон О.В., Новікова Л.В., Кудас Ю.С., Бурлаков С.Ю, Зінченко В.В. Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів юридич...

Види цінних паперів

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,56 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
КНЕУ, 2011 рік, 15 сторінок, фінансово-економічний факультет Зміст Вступ Види цінних паперів Акції Облігації Облігації підприємств Державні облігації України Казначейські зобов'язання України Інвестиційні сертифікати Ощадні (депозитні) сертифікати Вексель Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери Висновки Використана література та інтернет-джерела

Випробування при прийнятті на роботу

Реферат
 • формат doc
 • размер 77,01 КБ
 • добавлен 18 марта 2012 г.
КНЕУ, 2011 рік, 12 сторінок, фінансово-економічний факультет. Зміст Вступ Випробування при прийнятті на роботу. Строк випробування при прийнятті на роботу Висновки Список використаної літератури та інтернет-джерел Додаток 1 Додаток 2

Волков В.Д. (ред.). Основы права. Учебное пособие

 • формат doc
 • размер 263.65 КБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Основы права: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2001. – 254 с. Учебное пособие по Основам права включает программу курса, тезисы лекций, планы семинарских занятий, задания для контрольных работ и методические указания к их выполнению (для студентов заочной формы обучения), задания для самостоятельной работы студентов, примерный перечень тем рефератов, вопросы для итогового контроля знаний по дисциплине. Учебное пособие рекомендуется для студенто...

Государственная служба на Украине: сущность и принципы

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,51 КБ
 • добавлен 03 января 2016 г.
Автор и выходные данные не указаны, Украина, 1999. - 22 с. Предмет - Правоведение Список использованных источников Сущность государственной службы Принципы государственной службы Правовой институт государственной службы Заключение Введение

Джерела кримінального права та його система. Основні повноваження СБУ. Поняття права власності на землю

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 28,01 КБ
 • добавлен 28 декабря 2011 г.
16 стор. Зміст: Джерела кримінального права та його система. Основні повноваження СБУ. Поняття права власності на землю.

Житлове право України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 319,13 КБ
 • добавлен 24 июля 2012 г.
Київ, 2010 р. Зміст Поняття житлового права Предмет і метод житлового права Функції та принципи житлового права Здійснення права на житло Класифікація житлових правовідносин Список використаних джерел 25 слайдів

Загальна характеристика судової влади в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 41,38 КБ
 • добавлен 22 марта 2013 г.
Лингвистический институт, Педагогический факультет, Специальность - перевод, 2012 год, первый курс, 23 страницы, Киев. (на украинском языке) Вступ Поняття правосуддя та судової системи України Система принципів судової влади України Інституціональні принципи судової влади Організаційні принципи судової влади Функціональні принципи судової влади Висновки Список використаної літератури

Источники административного права в Украине. Кодекс Украины об административных правонарушениях

Реферат
 • формат doc
 • размер 32,84 КБ
 • добавлен 11 мая 2012 г.
Г. Макеевка, ДонНАСА 2012г. Дехтярева Н.С. Институт экономики, менеджмента и права в строительстве; дисциплина: «Правоведение»; 16стр. Административное право. Система и источники административного права. Кодекс Украины об административных правонарушениях. Основным видом источников административного права являются нормативно-правовые акты.

Керецман Василь, Семерак Олександр. Правознавство

 • формат doc
 • размер 4 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Ужгород, Атіка. 345 стор. Зміст. Основи теорії держави. Основні теорії походження держави і права. Поняття і ознаки держави. Форма держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Державний режим. Функції держави. Механізм та апарат держави. Державний орган. Держави, що існували на території України. Поняття і ознаки громадянського суспільства та правової держави. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА. Право у системі соціальних норм. Поняття та ознак...

Килимник І.І., Коляда Т.А., Науменко А.В. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 2,33 МБ
 • добавлен 12 января 2014 г.
Навчальний посібник. - Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2014. – 309с. Навчальний посібник містить матеріал з курсів «Правознавство», «Право (Правознавство)», «Право (Правознавство. Адміністративне право)», «Право», «Основи правознавства» та складається з тем основи теорії держави, основи теорії права, а також з окремих галузей права: трудового, цивільного, сімейного, кримінального та ін. Навчальний посібник розрахований...

Кириченко В.М. Правознавство: Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 787.85 КБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 240 с. У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни „Правознавство системно викладено теоретичні положення теорії права та основні визначення і правові поняття головних галузей права України: конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального, а також система судових та правоохоронних органів. Зміст посібника відповідає нормам Конституції та чинному зак...

Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс

 • формат pdf
 • размер 1.05 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007 — 328 с. Навчальний посібник побудовано з урахуванням положень Болонської декларації. Посібник містить робочу програму навчальної дисципліни «Правознавство», плани проведення інтерактивних лекційних та семінарських занять, конспекти лекцій з основних тем теорії права, конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для...

Конституційне право

Презентация
 • формат ppt
 • размер 384,34 КБ
 • добавлен 15 сентября 2012 г.
Вінницький будівельний технікум, група 11 Б-2, Україна м. Вінниця Младенцева Л. В., 33 слайда, 1 курс, 2012р. Презентація - Конституційні право Конституційне право Президент України Державні символи Президента України Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Судова влада України

Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 42,55 КБ
 • добавлен 21 октября 2013 г.
Презентація - Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні Кримський економіко-правовий інститут Міжнародного гуманітарного університету, Сімферополь, к.ю.н. Хилько І.Ю., 2 курс, 2013 рік, 31 слайд Навчальна дисципліна "Конституційне право України" Поняття та ознаки місцевого самоврядування Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування Форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування Сфера компетенції...

Контрольна робота - Безпосередня та представницька демократія

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 83 КБ
 • добавлен 25 мая 2010 г.
Зміст: 1. Вступ 2. Представницька демократія 3. Поняття і сутність виборів 4. Принципи виборчого права України 5. Абсентеїзм 6. Поняття референдуму 7. Висновок 8. Список літератури

Контрольна робота - Господарське право

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 205 КБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Поняття економічної конкуренції і її суб'єктів. Поняття несумлінної конкуренціїї і створення перешкод суб'єктам господарювання в процесі конкуренції. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Тестове завдання. Задача. Дати правову...

Контрольна робота - Колективний договір

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 18.2 КБ
 • добавлен 30 ноября 2010 г.
Вступ. Колективний договір. Зміст колективного договору Укладення колективного договору Контроль за виконанням колективного договору Висновок Перелік літератури

Контрольна робота - Поняття та види референдуму. Виборче право, види виборів

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 250 КБ
 • добавлен 25 мая 2010 г.
Зміст: 1. Вступ 2. Поняття і види референдумів 3. Призначення і порядок проведення референдумів 4. Предмет всеукраїнського референдуму та його особливості 5. Правова регламентація організації референдумів і визначення ї х результатів 6. Правові наслідки референдуму 7. Виборче право. Види виборів 8. Реалізація принципів виборчого права 9. Утворення виборчих комісій, округів та дільниць 10. Висновок 11. Використана література

Контрольна робота - Поняття та ознаки права

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 95.5 КБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Поняття та ознаки права. Особисті немайнові права та обов`язки подружжя. Практичне завдання за трудовим законодавством. Список літератури.

Контрольна робота з дисципліни Основи права, включаючи Конституційне право України

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 114 КБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Зміст. №1 Тест. №2 Тест. №3 Теоретичне запитання. Президент України, його повноваження. Порядок та умови обрання Президента України. Правовий статус Президента України. Компетенція Президента України. Припинення повноважень Президента України. №4 Теоретичне запитання. Контракт як особлива форма трудового договору. Поняття контракту. Зміст контракту. Розірвання контракту. №5 Задача. Література. Всього 11 стор.

Контрольная работа - Правова інформатика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 111.5 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Обгрунтуйте вибір операційної системи Windows-95 для своєї професійної діяльності Запропонуйте свою функціональну структуру автоматизованої системи контролю за проходженням інформаційних матеріалів у правоохоронних органах Структурна схема інформаційної системи правоохоронних органів. Використовуючи текстовий процесор Word, підготувати Гарантійний лист про забезпечення виплати по векселям.

Контрольная работа - Правоведение (укр.)

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 8.37 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
ДГТУ, 5 курс, механика, в контрольной - "Розгляд господарських спорів в Україні", "Прокуратура в Україні: поняття, основні завдання та функції" и задача: "Сім’я Потапенко у складі чотирьої осіб: чоловік, дружина, їх син і його дружина, проживає у трикімнатній квартирі загальної площею 62 кв. м. Син проходить альтернативну службу. Чоловік (наймач цієї кварири) бажає приватизувати квартиру. Роз’ясніть порядок приватизації квартири, хто буде власник...

Копєйчиков В.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 5.25 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
К.: Юрінком Інтер, 2006, 748 с. Виникнення держави і права. Основи теорії держави. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави. Основи теорії права. Основи правосвідомості, правової культури та правового виховання. Основи правової поведінки та юридична відповідальність. Основи конституційного права України. Основи муніципального права України. Основи екологічного права України. Основи земельного права України. Основи цив...

Копєйчиков В.В. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 2.93 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., П68 Ковальський B.C., Колодій А.М (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. — 5-е вид., перероб. та доп. - К: Юрінком Інтер, 2002. - 736 с - Бібліогр. с 724- 726. Авт. 4-го вид.: А.М. Колодій, І.В. Опришко (керівники авт. кол.), С.Е. Демський та ін. Підручник містить основні положення з курсу теорії держави і права, конституційного права та окремих галузей права. Підготовлений відповідно до про...

Копєйчиков В.В. Правознавство

 • формат djvu
 • размер 10,99 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Юрінком Інтер, 2006. — 752 с. У підручнику розкрито історію виникнення держави і права, поняття держави, права, правоутворення, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права, як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне, та судової системи правоохорон...

Коровіна Л.Д. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 1.88 МБ
 • добавлен 28 сентября 2009 г.
Навчальний посібник складається з трьох розділів та глав. Розділ І „Основи теорії держави і права висвітлює основні поняття теорії держави і права, розкриває сутність держави, форми держав у сучасному світі, дає характеристику ознак громадянського суспільства і правової держави. Окремо висвітлюється матеріал щодо транспортного законодавства України. Розділ ІІ „Основи конституційного права України розкриває питання громадянства, основних прав і св...

Котюк В.О. Основи держави і права

 • формат tif
 • размер 20.05 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с. ISBN 966-7714-83-7 У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета «Основи правознавства» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний посібник суттєво переробл...

Котюк В.О. Основи держави і права

 • формат pdf
 • размер 8.53 МБ
 • добавлен 02 июля 2015 г.
Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001. - 432 с. ISBN 966-7714-83-7 Качество: ч/б скан + OCR У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета «Основи правознавства» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний...

КПІЗ - Виборча система та виборчий процес в Україні. Повноваження нотаріату та систему органів нотаріату із чинного законодавства положення. Тестова частина. Задача

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 183 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Правознавство. Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) - Виборча система та виборчий процес в Україні. Повноваження нотаріату та систему органів нотаріату із чинного законодавства положення. Тестова частина. Задача. ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), Кафедра правового регулювання економіки та правознавства, ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих сис...

Красіліч Н.Д., Снісаренко Л.Ю., Руденко Н.В. (уклад.) Право в Україні

 • формат pdf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Навчальний посібник. Київ, 2006р. 335с. Трете вид. Підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Посібник перезначений для професійної підготовки бухгалтерів у межах програми CIPA. Зміст: Загальна характеристика правової системи України. Загальна характеристика підприємницького права . Основи правового статусу суб’єктів підприємництва. Загальна характеристика акціонерного товариства. Майно (капітал) юридичних осіб. Загальні по...

Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід

 • формат pdf
 • размер 4.08 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Методичні матеріали до навчальної дисципліни Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні основи електронного урядування. У книзі представлено огляд процесу становлення електронного урядування у таких країнах як Австралія, Індія, Канада, Німеччина, Норвегія, Південна Корея, Росія, Сінгапур та США.

Крестовська Н.М., Кулініч О.О., Романадзе Л.Д. (ред-ри) Правознавство

 • формат pdf
 • размер 3,57 МБ
 • добавлен 24 октября 2016 г.
Підручник. – Одеса: Атлант, 2015. – 554 с. Підручник з дисципліни «Правознавство» – це положення основних галузей права з послідовним системним викладенням структурованого навчального матеріалу, який допоможе майбутнім фахівцям застосовувати нормативно-правові акти у професійній діяльності. Питання та завдання у підручнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи з додатковим...

Кримінальна відповідальність за умисне вбивство при пом’якшуючих обставинах за ст. 116 КК України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 57,12 КБ
 • добавлен 17 марта 2015 г.
ААУ, Україна, Київ. Вереша Р.В. 2014. 29 с. Зміст Вступ Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання: поняття, сутність Ознаки основного складу злочину умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання Відмежування умисного вбивства, передбаченого цією статтею, від умисного вбивства, вчиненого одночасно при перевищенні меж необхідної оборони та у стані сильного душевного хвилювання Висновки Список використаних д...

Кримінальне право

Презентация
 • формат ppt
 • размер 13,38 КБ
 • добавлен 16 января 2013 г.
Київ, 2012 р., 18 слайдів. Кримінальне право, предмет та метод Кримінальний закон Джерело кримінального права Ознаки злочину Види злочинів Стадії злочину Кримінальна відповідальність Склад злочину Об'єкт злочину Ознаки об'єктивної сторони злочину Суб'єктивна сторона злочину. Вина Обставини, що виключають злочинність діяння Покарання, групи покарань та мета покарань Обставини, що пом'якшують покарання Обставини, що обтяжують покарання

Кримінальне право: Закон про кримінальну відповідальність

Презентация
 • формат ppt
 • размер 404,06 КБ
 • добавлен 27 ноября 2014 г.
Презентація на тему Закон про кримінальну відповідальність. Харків 2013 20 слайдов Закон про кримінальну відповідальність Ознаки закону про кримінальну відповідальність Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі Закон набирає чинність,та втрачає чинність Зворотня сила закону про кримінальну відповідальність Дія закону про кримінальну відповідальність в просторі Територіальний принцип,Реальний принцип,Універсальний принцип, Принцип г...

Кримінальне право: Звільнення від кримінальної відповідальності

Презентация
 • формат ppt
 • размер 253,80 КБ
 • добавлен 05 ноября 2014 г.
Презентація на тему Звільнення від кримінальної відповідальності Харків 2013 11 слайдов Звільнення від кримінальної відповідальності Види звільнення від кримінальної відповідальності Підстави та умови звільнення:закінчення строків давності,з передачою на поруки,з примиренням винного з потерпілим Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки

Кримінальне право: Звільнення від покарання та його відбуття

Презентация
 • формат ppt
 • размер 431,68 КБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Презентація на тему Звільнення від покарання та його відбуття Харків 2013 38 слайдов Звільнення від покарання Умовне звільнення Звільнення від подальшого відбування покарання Заміна покарання більш м’яким Пом’якшення призначеного покарання Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижує...

Кримінальне право: Злочин та його види

Презентация
 • формат ppt
 • размер 154,75 КБ
 • добавлен 04 декабря 2014 г.
Презентація на тему Злочин та його види Харків 2013 6 слайдов Поняття злочину Ознаки злочину Класифікація злочинів Відмінність злочинів від інших правопорушень

Кримінальне право: Кримінальна відповідальність та її підстави

Презентация
 • формат ppt
 • размер 154,16 КБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
Презентація на тему Кримінальна відповідальність та її підстави. Харків 2013 8 слайдов Ознаки кримінальної відповідальності Кримінальна відповідальність охоплює Межі кримінальної відповідальності Підстави кримінальної відповідальності Форми реалізації кримінальної відповідальності

Кримінальне право: Множина злочинів

Презентация
 • формат ppt
 • размер 90,06 КБ
 • добавлен 30 ноября 2014 г.
Презентація на тему Множина злочинів Харків 2013 8 слайдов Множина злочинів Ознаки повторності,види Ознаки сукупності злочинів Види рецидиву

Кримінальне право: Обставини, що виключають злочинність діяння

Презентация
 • формат ppt
 • размер 153,18 КБ
 • добавлен 11 ноября 2014 г.
Презентація на тему Обставини,що виключають злочинність діяння Харків 2013 20 слайдов Обставини, що виключають злочинність діяння Необхідна оборона Умови правомірності необхідної оборони Обставини за яких відсутній ексцес необхідної оборони Уявна оборона Затримання особи, що вчинила злочин Умови правомірності заподіяння шкоди особі, що вчинила злочин при її затриманні Крайня необхідність Умови правомірності крайньої необхідності Відмінність кр...

Кримінальне право: Об’єкт і предмет злочину

Презентация
 • формат ppt
 • размер 389,55 КБ
 • добавлен 29 ноября 2014 г.
Презентація на тему Об’єкт і предмет злочину Харків 2013 5 слайдов Значення об’єкту злочину Відмінність предмета злочину від об’єкта злочину Види об’єктів Класифікація безпосереднього об’єкта по горизонталі (по відношенню до одного й того ж злочину)

Кримінальне право: Об’єктивна сторона злочину

Презентация
 • формат ppt
 • размер 421,84 КБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
Презентація на тему Об’єктивна сторона злочину Харків 2013 11 слайдов Ознаки об’єктивної сторони складу злочину Значення об’єктивної сторони складу злочину Злочини з матеріальним, формальним та усіченим складом Суспільно-небезпечне діяння Суспільно-небезпечні наслідки Причинний зв’язок Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину Види складного одиничного злочину

Кримінальне право: Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Презентация
 • формат ppt
 • размер 264,28 КБ
 • добавлен 30 октября 2014 г.
Презентація на тему Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх Харків 2013 12 слайдов Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру Призначення покарання Звільнення від відбування покарання з випробуванням Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку...

Кримінальне право: Покарання та його види

Презентация
 • формат ppt
 • размер 248,95 КБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
Презентація на тему Покарання та його види Харків 2013 27 слайдов Мета державного примусу Ознаки покарання Система і види покарань Види покарань Штраф Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу Позбавлення права обіймати певні посади Вирахунок строків виконання покарання Громадські роботи Виправні роботи Конфіскація майна Арешт Обмеження волі Позбавлення волі Довічне позбавлення волі

Кримінальне право: Поняття кримінального права

Презентация
 • формат ppt
 • размер 186,96 КБ
 • добавлен 29 октября 2014 г.
Презентація на тему Поняття кримінального права Харків 2013 10 слайдов Поняття Кримінальне право України Предмет кримінального права Наука кримінального права Функції кримінального права Чинне законодавство України про кримінальну відповідальність Завдання Кримінального кодексу України Принципи кримінального права

Кримінальне право: Призначення покарання

Презентация
 • формат ppt
 • размер 292,47 КБ
 • добавлен 24 октября 2014 г.
Презентація на тему Призначення покарання Харків 2013 18 слайдов Принципи призначення кримінального покарання Загальна засади призначення покарання Обставини які обтяжують та пом'якшують покарання Призначення покарання при пом'якшуючих та обтяжуючих обставинах Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом Призначення покарання за незакінчений злочин Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті Призначення покарання за...

Кримінальне право: Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Презентация
 • формат ppt
 • размер 229,91 КБ
 • добавлен 18 ноября 2014 г.
Презентація на тему Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування Харків 2013 9 слайдов Примусові заходи медичного характеру Суд може передати особу на піклування Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру Примусове лікування

Кримінальне право: Співучасть у злочині

Презентация
 • формат ppt
 • размер 109,19 КБ
 • добавлен 01 декабря 2014 г.
Презентація на тему Співучасть у злочині Харків 2013 11 слайдов Співучасть Види співучасників Ексцес виконавця Форма співучасті Поняття групової злочинності Ознаки злочинної організації Відповідальність співучасників злочину Причетність до злочину

Кримінальне право: Стадії вчинення злочину

Презентация
 • формат ppt
 • размер 104,24 КБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Презентація на тему Стадії вчинення злочину Харків 2013 10 слайдов Стадії вчинення умисного злочину Види готування до злочину Види замахів Добровільна відмова від вчинення злочину Умови звільнення від кримінальної відповідальності при добровільній відмові Діяльне каяття Відмінність добровільної відмови від діяльного каяття

Кримінальне право: Стадії вчинення злочину, склад злочину

Презентация
 • формат ppt
 • размер 130,38 КБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Презентація на тему Стадії вчинення злочину Харків 2013 11 слайдов Склад злочину Значення складу злочину Класифікація складів злочину Кваліфікація за ступенем суспільної небезпечності Класифікація за способом описування в законі Класифікація за особливостями конструкції Кваліфікація злочинів Значення кваліфікації злочинів Конкуренція кримінально-правових норм

Кримінальне право: Суб’єкт злочину

Презентация
 • формат ppt
 • размер 202,79 КБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Презентація на тему Суб’єкт злочину Харків 2013 8 слайдов Суб’єкт злочину Осудність Критерії неосудності Обмежена осудність Спеціальний суб’єкт злочину

Кримінальне право: Суб’єктивна сторона складу злочину

Презентация
 • формат ppt
 • размер 117,65 КБ
 • добавлен 18 ноября 2014 г.
Презентація на тему Суб’єктивна сторона складу злочину Харків 2013 11 слайдов Суб’єктивна сторона складу злочину Форми вини Елементи, що складають зміст вини Види умислу Види необережності Відмінність злочинної самовпевненості від непрямого умислу Мотив та мета злочину, їх кримінально-правове значення Помилка в кримінальному праві

Кримінальне право: Судимість. Погашення і зняття судимості

Презентация
 • формат ppt
 • размер 215,57 КБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
Презентація на тему Судимість. Погашення і зняття судимості Харків 2013 7 слайдов Судимість Погашення судимості Зняття судимості

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина І

 • формат pdf
 • размер 2.35 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 301 с. Побудувати правову державу неможливо без формування правової культури кожного громадянина. Але не можна оволодіти правом тільки за текстами підручників. Для того, щоб стати справжнім знавцем права, обов’язково треба працювати безпосередньо з правовими джерелами – Конституцією України, Кодексами України, Законами України та іншими нормативно-правовими актами. Метою видання Збірника законодавчих актів з дисципліни «П...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина ІV

 • формат pdf
 • размер 1.89 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2010. – 295 с. Зміст Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи Земельного, Аграрного, Екологічного права України» Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року Закон України від 19 червня 2003 року «Про фермерське господарство» Закон України від 25 червня 1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища» Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи Житлового права України» Житловий кодекс Української РСР...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина ІІ

 • формат pdf
 • размер 2.73 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 420 с. Зміст Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи Господарського права України» Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року Закон України від 15 травня 2003 року «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Закон України від 23 лютого 1991 року «Про цінні папери і фондову біржу» Законодавчі акти України до в...

Кубах А.І. Збірник законодавчих актів для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Правознавство. Частина ІІІ

 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 252 с. Зміст Законодавчі акти України до вивчення теми «Основи трудового права України» Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року Закон України від 1 липня 1991 року «Про зайнятість населення» Закон України від 24 березня 1995 року «Про оплату праці» Закон України від 14 жовтня 1992 року «Про охорону праці» Закон України від 1 липня 1993 року «Про колективні договори і угоди» Закон України від 3 березня 199...

Кубах А.І. Збірник тестових завдань до самостійної роботи та для підготовки до практичних занять з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 726.3 КБ
 • добавлен 22 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. - 144 с. Зміст Вступ Тема «Основи теорії держави та права» Тема «Основи Конституційного права України» Тема «Основи адміністративного права» Тема «Основи фінансового права» Тема «Основи господарського права» Тема «Основи цивільного права» Тема «Основи трудового права» Тема «Основи сімейного права» Тема «Основи кримінального права» Тема «Основи екологічного права» Тема «Основи земельного права» Тема «Основи житлового права»...

Кубах А.І. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат doc
 • размер 372.63 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Харків ? ХНАМГ ? 2006, 326 ст. Основи теорії держави і права. Основи Конституційного права України. Основи виборчого права України. Основи муніципального права України. Основи адміністративного права України. Основи господарського права України. Основи фінансового права України. Основи банківського права України. Основи міжнародного права України. Основи цивільного права України. Основи трудового права України. Основи соціального законодавства У...

Кунченко-Харченко В.І., Печерський В.Г., Трубін Ю.Ю. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Кунченко-Харченко, В.І. Правознавство [Електронний ресурс] / В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – 395 с. – ISBN 978-966-402-047-0 У посібнику висвітлено основні питання теорії держави та права, конституційного права України та основних галузей права. У роботі над посібником було використано чинну законодавчу базу України з урахуванням усіх внесених...

Курило В.І., Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф., Філіндаш Є. В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 531,08 КБ
 • добавлен 07 ноября 2014 г.
Навчальний посібник, Під загальною редакцією В. П. Пастухова. - К.; Алєрта, 2006. - 398 с. У навчальному посібнику висвітлюються основи теорії держави і права, конституційного права України, основи адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, земельного, екологічного, житлового, фінансового, кримінального права, правові основи підприємницької діяльності, чинна система правоохоронних органів України тощо. В посібнику використано нове закон...

Лекції з основ Права

Статья
 • формат doc
 • размер 45.53 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Основи теорії держави Поняття держава та її ознаки. Апарат держави. Функції держави. Форми держави. Правова держава: ознаки й загальна характеристика. Основи теорії права Поняття право та його ознаки. Функції права. Місце і роль права в системі соціальних норм. Система права. Джерела (форми) права. Правові відносини, суб`єкти та об`єкти правових відносин. Основи правової поведінки та юридична відповідальність Правосвідомість та правова культура....

Лекції з основ права

Статья
 • формат doc
 • размер 72.04 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
Цивільне право України Поняття і джерела цивільного права. Цивільний кодекс України. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. Цивільна право- і дієздатність. Поняття і форми власності в Україні. Суб’єкти права власності та захист їхніх прав. Зобов’язальне право. Спадкове право. Основи сімейного права України Поняття і джерела сімейного права. Умови, порядок укладення і припинення шлюбу. Особисті й майнові права та обов’язки подружжя. Права та...

Лекція - Правопорушення та юридична відповідальність

Статья
 • формат pdf
 • размер 100.07 КБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
СІБС УАБС НБУ, Україна, Чернявський А.Л., 2009 р., 4 ст. Правова поведінка та її види. Поняття, ознаки та види правопорушень. Склад правопорушень. Поняття види та підстави юр. відповідальності.

Лесниченко І.В.(уклад.) Опорний конспект лекцій з дисципліни Правознавство

 • формат pdf
 • размер 328.41 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Краматорськ: ДДМА, 2004, - 66с. Для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей. Короткий конспект лекцій містить основні положення тем навчального курсу "Правознавство", а також питання для самоконтролю і перелік рекомендованої літератури.

Мельник П.В., Самілик Г.М., Савченко Л.А., Цимбал П.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 167,25 КБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 309 с. Навчальний посібник Правознавство розрахований на абітурієнтів вищих навчальних закладів, а також учнів загальноосвітніх шкіл та студентів неюридичних факультетів. У навчальному посібнику висвітлені загальні положення теорії держави і права, викладені рекомендації щодо вивчення конкретних галузей права, окремих його інститутів, основних нормативних актів.

Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 31 марта 2012 г.
2-ге вид. - Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 184 с. - ISBN 978-966-364-942-9. Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ теорії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сіме...

Норми права

Презентация
 • формат ppt
 • размер 46,52 КБ
 • добавлен 19 января 2013 г.
Київ, 2012 р., 12 слайдів. Норми суспільного життя Норми права та їх місце в системі соціальних норм Структура норми права Види правових норм Галузі права Система прав Джерела права Систематизація законодавства за формами Законність, гарантії законності Юридична відповідальність, види юридичної відповідальності Види правопорушень Цілі юридичної відповідальності

Одегова Л.Ю., Фесенко Л.И., Деркач Э.М. и др. Учебное пособие по правоведению в 2х частях

 • формат pdf
 • размер 810.5 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Учебное пособие по правоведению в 2х частях. Основные понятия о государстве. Характеристика права и правового регулирования. общественных отношений. Характеристика законности и правопорядка. Правонарушения и юридическая ответственность. Органы государственной власти и местного. самоуправления в Украине. Характеристика судебной власти и ее органов. Органы прокуратуры. Общие положения об обязательствах. Характеристика основных видов хозяйственных и...

Одегова Л.Ю., Фесенко Л.И., Деркач Э.М. и др. Учебное пособие по правоведению в 2х частях

 • формат pdf
 • размер 703.57 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Лекции по правоведению в 2х частях. Общие положения банковского права Украины. Общие положения финансового права Украины. Основы семейного права. Общие положения трудового права. Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор. Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Охрана труда. Материальная ответственность работников. Индивидуальные трудовые споры. Общие положения экологического и земельного законод...

Опришко В.Ф. , Шульженко Ф.П., Шимон С. І. Правознавство: Підручник

 • формат doc
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Издательство: КНЕУ. Год издания: 2003. Страниц: 767. Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Правознавство» для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кр...

Орлов П.І. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Науково-популярне видання. — Донецьк: Альфа- прес, 2004. — 304 с. Науково-популярне видання з питань правознавства підготовлене на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін у чинному законодавстві України. Розглянуто питання державного і правового розвитку України, визначено головні інститути держави і права, основні положення конституційного, адміністративного, цивільного, природоохоронного, трудового і кримінального прав, т...

Ортинський В.Л. (ред.) та ін. Основи держави і права України

 • формат djvu
 • размер 3,55 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник / За ред. проф. В. Л. Ортинського, проф. В. К. Грищука, М. А. Мацька. — К.: Знання, 2008. — 583 с. У підручнику розкрито поняття, ознаки, завдання, роль і функції держави та права, систему права, правові відносини, правопорушення і юридичну відповідальність. Висвітлено такі фундаментальні галузі права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, а також основи сімейного, фінансового, земельного й екологічного прав...

Основні права людини як загально-соціальне явище

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 93,91 КБ
 • добавлен 09 ноября 2012 г.
Івано-Франківський інститут економіки, права і будівництва (Україна) Кафедра теорії держави і права 1998 рік. 38 стор. Вступ Права людини, їх природа та види. Генеза поняття права людини. Основні чи конституційні права? Види основних прав людини. Соціальна суть прав людини. Забезпечення прав людини як основна функція правової держави. Висновки. Література.

Ответы к вступительным на 5 курс в НАУ Правознавство за 2010 год

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 164.98 КБ
 • добавлен 09 января 2011 г.
Питання та відповіді (вступні на 5 курс Національного Авіаційного Університету спеціальність правознавство, 2010р. ). Адміністративне право і процес. Англійська мова. Господарське право. Господарське процесуальне право. Цивільне право. Цивільно-процесуальне право. Міжнародне повітряне право.

Пастухов В.П., Пеньківський В.Ф., Подкоритова Л.М., Наум М.Ю., Міщук М.О., Шатіло В.А. Основи правознавства

 • формат doc
 • размер 498,56 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Під загальною редакцією В. П. Пастухова. - К.: Алерта, 2005. - 377 с. У навчальному посібнику висвітлюються основи теорії держави і права, конституційного права України, основи адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, земельного, екологічного, житлового, фінансового, кримінального права, правові основи підприємницької діяльності, чинна система правоохоронних органів України тощо. В посібнику використано нове законодавство, враховані а...

Права і свободи громадян України

 • формат jpg
 • размер 21.92 МБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Таблиця прав і свобод громадян Ураїни. (фото таблиці)rn

Правові аспекти реформування майнових та земельних відносин в колективних сільськогосподарських підприємствах

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 32,00 КБ
 • добавлен 28 ноября 2012 г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Юридичний факультет Кафедра трудового, земельного та екологічного права 2002 38 стор. Вступ Законодавче підгрунтя реформування майнових та земельних відносин в агропромисловому комплексі України Роль КСП у реформуванні земельних та майнових відносин у сільському господарстві Паювання майна в колективних сільськогосподарських підприємствах Паювання сільськогосподарських угідь Виділення земел...

Правовой статус Президента Украины

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,10 КБ
 • добавлен 12 июня 2012 г.
Содержание: История президентства в Украине Президент Украины – глава государства Особенности выборов Президента Украины Полномочия Президента Украины. Администрация Президента Досрочное прекращение полномочий Президента Украины. Источники информации всего 12 страниц, оформлен по всем правилам! Украина, ХПИ, 2010

Правознавство

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,97 КБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
УІПА, Харків, Україна, 2015, 16с. Варіант №9 Кримінальне право України: Співучасть у злочині; Обставини, що обтяжують та пом'якшують; Спадкове право України: Спадкування; Види спадкування; Трудове право України: Колективні договори; Колективні трудові спори;

Реферат - Законодавче забезпечення соціальної сфери

 • формат doc
 • размер 7.41 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Державні соціальні стандарти та гарантії як база законотворчої діяльності в галузі соціальної сфери Законодавство в галузі освіти Законодавство в галузі охорони здоров’я Законодавче забезпечення соціальної роботи з сім’єю Законодавче забезпечення соціальної роботи з молоддю Соціально-правовий захист дітей Законодавче забезпечення системи соціального ахисту населення Законодавче забезпечення соціального захисту людей з інвалідністю в Україні Зако...

Реферат - Місцеве самоврядування в Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 113 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
План. Вступ. Актуальність. Поняття місцевого самоврядування. Становлення місцевого самоврядування в Україні. Система місцевого самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування. Функції та організація роботи голів місцевих Рад. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Висновок. Список використаної літератури. ЧДІЕУ, 2011 рік, обліково-економічний факультет , 1-й курс , 2 семестр.

Реферат - Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста

Реферат
 • формат doc
 • размер 34.5 КБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
Професійна культура. Політична культура юриста. Правова культура юриста. Етична і естетична культури. Висновок (правова культура - основа формування професії юриста).

Реферат - Особливості праці жінок та молоді

Реферат
 • формат doc
 • размер 15.68 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
І. Особливості праці молоді ІІ. Порядок добровільної праці учнів ІІІ. Особливості праці жінок Додаткові гарантії (пільги) вагітним жінкам і матерям: Заборонено по відношенню до жінок. Таблиця Особливості правового регулювання праці неповнолітніх і молоді у порівнянні з дорослими Таблиця Граничні норми підіймання та переміщення вантажів неповнолітніми під час короткочасної та тривалої роботи Таблиця Граничні норми сумарної ваги вантажу для пі...

Реферат - Право на свободу думки, совісті та релігії

Реферат
 • формат doc
 • размер 9.78 КБ
 • добавлен 07 июня 2011 г.
Розглядається Право на свободу думки і слова, на свободу совісті, на свободу релігії Право на свободу думки і слова (ст. 34 Конституції України) - це можливість вільного вираження особою своїх поглядів і переконань у будь-якій формі, можливість особи на власний розсуд збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію в усній, письмовій формі або в будь-якій інший спосіб Cвобода совісті – ставлення людини до релігійного і атеїстичног...

Реферат - Приватизація землі

Реферат
 • формат docx
 • размер 44.27 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
План Поняття приватизації землі та її етапи. Необхідні документи для приватизації. Юридичні аспекти. Приватизація землі на основі добросовісного володіння. Розміри плати за землевпорядні роботи. Особливості ринку землі. Висновок. Список використаної літератури. ЧДІЕУ 2010, обліково-економічний факультет ,1-й курс, 1 семестр

Реферат - Природа правомірної поведінки

Реферат
 • формат doc
 • размер 147 КБ
 • добавлен 14 декабря 2010 г.
Сутність поняття правомірної поведінки та її види Склад правопорушення Причини виникнення правопорушень

Ричков М.О. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)

 • формат doc
 • размер 9,45 МБ
 • добавлен 26 августа 2013 г.
Методичний посібник. 2009 рік. 65 сторінок. Пропоновані тут схеми відображають певний мінімум знань про право та законодавство України. Курс складається з трьох блоків тем: - Основні поняття теорії держави і права; - Конституційне Законодавство; - Галузеве законодавство.

Сімейне право

Презентация
 • формат ppt
 • размер 81,74 КБ
 • добавлен 28 марта 2013 г.
Київ, 2012 р., 30 слайдів. Визначення сімейного права. Предмет правового регулювання сімейного права. Основні джерела сімейного права України. Принципи сімейного права. Визначення та умови створення сім'ї. Правовий статус дитини. Сімейні права та обов'язки. Шлюб, його ознаки та умови створення. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Умови визнання шлюбу недійсним. Порядок укладення шлюбу. Підстави припинення шлюбу. Розірвання шлюбу де...

Саєнко М.І. Правознавство

 • формат doc
 • размер 219,77 КБ
 • добавлен 21 апреля 2012 г.
Конспект лекцій - ДНУ. Д.: 2008 - 73 с. Основні поняття теорії держави. Основні поняття теорії права. Основні засади конституційного ладу в Україні Органи державної влади та місцевого самоврядування України Основи цивільного права України Основи сімейного права України Основи трудового права України Основи адміністративного права України Основи фінансового права України. Основи господарського права України Основи кримінального права України

Савчин М.В. Правознавство. Загальна частина

 • формат pdf
 • размер 23.88 МБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
Навчальний посібник – Київ, Центр навчальної літератури, 2005. – 288с. Конспект лекцій містить основи теорії та методології порівняльного правознавства, які визначають його предмет, цілі, функції, класифікації правових систем сучасності, загальної характеристики основних правових сімей сучасності, взаємодії національного і міжнародного права, а також зближення національних правових систем. Робота підготовлена на основі сучасних досягнень науки ко...

Самолюк В., Філіп’єв А., Мартинюк Р. Основи правознавства Навчальний посібник

 • формат html
 • размер 6.54 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – 253с. У навчальному посібнику висвітлені основні теми, які вивчаються в курсі «Основи правознавства», відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник побудований із врахуванням змін, внесених у систему законодавства України у зв’язку з прийняттям нових кодифікованих нормативно-правових актів (Цив...

Світ юридичних професій

Презентация
 • формат ppt
 • размер 713,42 КБ
 • добавлен 25 октября 2013 г.
2013 р, кількість слайдів - 14, мова - українська. Призначена для учнів середніх та старших класів. У презентації описуються всі юридичні професії, в чому полягає їхня робота та їх обов'язки, поетапно показано як стати юристом та вимоги цієї професії.

Спадкове право

Презентация
 • формат ppt
 • размер 37,86 КБ
 • добавлен 28 декабря 2012 г.
Київ, 2012 р., 22 слайда. Спадкове право Спадкування Спадкове майно (спадщина) Види спадкування Особи, які усуваються від спадщини Спадкоємці першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої черги Особи, які мають право на обов’язкову частку у спадщині Заповіт Спадковий договір

Таблиця - Вибори до Верховної Ради України

Словарь
 • формат doc
 • размер 34 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Етапи виборчого процесу, види виборів депутатів, строки проведення виборів.

Таблиця - Народним депутатом України може бути

Словарь
 • формат doc
 • размер 34.5 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Народним депутатом України може бути. Ким обирається. Строк. Коли поводяться. Виборчий процес. Суб'єкти. здійснюється на засадах. Вимоги до Народного депутата України

Теорії права

Презентация
 • формат ppt
 • размер 423,56 КБ
 • добавлен 22 марта 2013 г.
Київ, 2012 р., 30 слайдів. Теорії походження держави. Соціально-економічна теорія походження держави. Особливості влади в первісному суспільстві. Політико-територіальна організація, публічної влади. Історичні типи держави. Держава та її ознаки. Відмінності первісного суспільства від держави. Види суверенітету. Елементи державного суверенітету. Форми народного суверенітету. Класифікація функцій держави. Функції держави (основні напрями діяльності)...

Тесты по правоведению (на укр.яз)

pottee
 • формат doc
 • размер 150.76 КБ
 • добавлен 15 января 2009 г.
Основы права. Здесь собраны тестовые задания с готовыми вариантами ответов, которые выносятся на экзамен или зачет.

Тимошенко І.В. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 609,93 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 228 с. Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Метою видання є формування системи знань з основ теорії держави і права та різних галузей права України, теоретичних і практичних навичок, необхідних у практичній діяльності. Призначене для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Основи теорії права Правопорушен...

Тимошенко І.В., Чернявський А.Л. Правознавство

 • формат doc
 • размер 244.21 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Курс лекцій. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 228 с. Підготовлено з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить повний курс лекцій дисципліни Правознавство. Метою видання є формування системи знань з основ теорії держави і права та різних галузей права України...

Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство

 • формат pdf
 • размер 3.63 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Навчальний посібник - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. - 588 с. Навчальний посібник з правознавства містить основні положення з курсів теоріїї держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного права та інших галузей права. Посібник підготовлений на грунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України. Посібник розрахований на студентів неюридичних спеціальностей вищи...

Тимченко С.М., Коломоєць Т.О. Правознавство у схемах та визначеннях

 • формат pdf
 • размер 3.27 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – 520 с. Основи теорії держави і права Історія держави і права України Основи конституційного права України Основи цивільного та сімейного права України Основи житлового права України Основи трудового права України, право сооціального захисту населення Основи господарського права України Основи господарського права України Основи адміністративного права України Основи фінансового права...

Трудове право

Презентация
 • формат ppt
 • размер 59,46 КБ
 • добавлен 23 апреля 2013 г.
Київ, 2012 р., 25 слайдів. Визначення та предмет трудового права. Джерела трудового права України. Трудовий договір та його форми. Контракт. Зміна трудового договору. Загальні підстави припинення трудового договору. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Робочий час та його трівалість. Час відпочинку та його види. Святкові та неробочі дні. Відпустка та її види...

Цивільне право

Презентация
 • формат ppt
 • размер 89,07 КБ
 • добавлен 28 декабря 2012 г.
Київ, 2012 р., 25 слайдів. Цивільне право. Предмет та метод Джерела цивільного права Система цивільного права Цивільні правовідносини Елементи цивільних правовідносин Суб'єкти цивільних правовідносин Правові ознаки юридичної особи Цивільна правосуб'єктність фізичної особи (правоздатність та дієздатність) Цивільна правосуб'єктність юридичної особи Правочини, ознаки правочинів та класифікація правочинів Позовна давність Право власності Форми власно...

Чернявський А.Л., Тимошенко І.В. Правознавство

 • формат doc
 • размер 122.17 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. – 105 с. Посібник підготовлений з урахуванням вимог Болонської декларації, відповідно до нової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Посібник містить типову навчальну програму курсу Правознавство, комплекс навчально-методичного забезп...

Шишко О.Г. Правознавство

 • формат doc
 • размер 304 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Укладач: Шишко О.Г., к.і.н., доцент. Рецензенти: Нємченко Ю.А., к.і.н., доцент кафедри конституційного права ІСН ОНУ ім. І.І.Мечникова, Черниш М.О., викладач кафедри соціальних наук ОДАХ. Зміст: Вступ Основи права Конституційне право України: основи конституційно-правового статусу людини і громадянина Конституційне право України: правовий статус Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої влади в Україні. Місцеве самоврядув...

Шкабаро В.Н. Лекціі з дисципліни Правознавство

 • формат doc
 • размер 416.5 КБ
 • добавлен 23 декабря 2009 г.
Днепропетровський университет экономики и права. Кафедра права. Преподаватель Шкабаро Вероника Николаевна. Содержание: Понятие государство, его функции и признаки. Основы права. Конституция Украины. Трудовое право. Криминальное право. Гражданское право. Семейное право.

Шпаргалка - Правоведение

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 89,04 КБ
 • добавлен 19 апреля 2014 г.
ТНУ, Симферополь, 2012. — 11 стр, 50 вопр. Список вопросов: Основные теории возникновения государства и права. Понятие и признаки гос-ва. Система права. Источники(формы права). Понятие и структура нормы права. Конституция. Классификация конституций. Понятие и признаки закона. Законотворческий процесс. Понятие и структура правоотношения. Понятие и признаки правонарушения. Правомерное поведение. Понятие и виды юридической ответственности. Понятие и...

Шпаргалка - Правознавство. Основи права

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 193.46 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
НАУ. - Київ. 2011р. - 94с. Зміст Дайте визначення держави та назвіть її ознаки. Опишіть теорії виникнення держави. Дайте визначення поняття громадянського суспільства та назвіть його ознаки. Розкрийте поняття правова держава та назвіть її ознаки. Розкрийте поняття, предмет і метод адміністративного права України. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки. Розкрийте поняття та вкажіть види адміністративного...

Шпаргалка - Форма держави

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 76 КБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Форма державного правління Форма державного устрою Форма державного режиму 6 сторінок

Шпаргалка з правознавства (на українській мові)

pottee
 • формат doc
 • размер 143.98 КБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Поняття права та його ознаки. Місце і роль права в системі соціальних норм. Єдність і відмінність права та моралі. Поняття системи права як внутрішньої його організації. Загальна характеристика основних галузей права України. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу. Правотворення як процес самоорганізації права. Реалізація норм права: загальна характеристика. Правові відносини. Правоохоронні система та діяльність. Законність,...

Шпаргалки - Загальна характеристика правової науки

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 485 КБ
 • добавлен 11 декабря 2010 г.
Поняття та класифікація юридичних наук. Предмет теорії держави та права і його особливості. Методи пізнання держави і права: поняття та різновиди. Загальнонаукові методи дослідження держави і права. Спеціальнонаукові методи: поняття та види. Функції теорії держави та права. Характеристика влади суспільства додержавного періоду. Причини виникнення держави. Поняття та ознаки держави. Поняття та компоненти суверенітету держави. Причини виникнення де...

Шпора по праву

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 58,05 КБ
 • добавлен 27 ноября 2013 г.
ЛНУ, Луганск, 2013. Гражданское право – отрасль национального права. Гражданские правоотношения. Гражданин (физ.лицо) как субъект гражданского права. Юридические лица: общие положения. Некоммерческими организациями. Коммерческие организации. Государство и административно- территориальные единицы как субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав. Понятие и виды сделок. Формы сделок. Недействительность сделок. Представительство. Доверенност...

Шпори з Міжнародного економічного права

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 133,02 КБ
 • добавлен 22 декабря 2015 г.
КНЕУ, 2016, 150 питань Визн поняття і види основних джерел МЕП, охаракт їх особливості Визначте поняття принципів МЕП, а також дайте характеристику їх системи і функції Гармонізація закон Укр з МП як важлива умова ефект МЕ співроб нашої держ з іншими країнами Дайте загальну х-к сучасної міжнародної валютної системи та її організаційно-правового механізму. Дайте порівняльну х-ку МЕП та МПП. Дайте порівн х-ку осн принц міжн пр і пр МЕП Дайте х-...

Шпоры по правознавству (на укр.яз.)

pottee
 • формат doc
 • размер 84.12 КБ
 • добавлен 23 сентября 2009 г.
Качественные шпоры. Теорії походження держави Поняття та ознаки держави, її функції Форми держави Історичні типи держави Історичні типи держави Поняття, ознаки та принципи права, його функції Поняття та ознаки правової норми Співвідношення норми права і моралі Структура норми права Поняття та структура правовідносин Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин Джерела (форми) права Галузі права та інститути права (система) Реалізація пр...

Євтушенко Р.І., Галєгова О.В. (упоряд.) Книга вчителя історії, етики, основ правознавства: Довідково-методичне видання

 • формат pdf
 • размер 879,53 КБ
 • добавлен 04 июня 2013 г.
Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.- 224 с. ISBN 966-670-590-7. Видання містить чинні нормативно-правові акти вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України у сфері загальної середньої освіти, що регулюють впровадження державних стандартів освіти; мето- дичне забезпечення; оформлення документів про освіту; організацію нав- чально-виховного процесу; атестацію педагогічних працівників тощо. Для вчителів історії, етики, основ правознавства...