• формат pdf
 • размер 397.06 КБ
 • добавлен 07 апреля 2011 г.
Кузнецова Анна. Використання соломи в Україні - можливості та перспективи
Київ, вересень 2010
У даній роботі ми розглядаємо три альтернативних варіанти використання соломи. Це
використання для (1) теплопостачання (у невеликих масштабах та центрального), (2)
будівництва та (3) пресування у пелети. Країни ЄС мають багаторічний досвід використання соломи.
Смотрите также

Голобородько П. А . Коротя К. Я . Ресурсозберігаюча технологія вирощування конопель

 • формат pdf
 • размер 203.86 КБ
 • добавлен 29 сентября 2011 г.
Глухів: "Інститут луб’яних культур", 2006. - 6 с. Попередники , місце конопель у сівозміні. Обробіток ґрунту. Застосування добрив. Сівба. Догляд за посівами. Насінництво конопель. Збирання. Умови культивування конопель в Україні.

Дідора В.Г. Агробіологічні основи вирощування льону-довгунця в Поліссі України

 • формат pdf
 • размер 392.47 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / В.Г. Дідора. - Київ, 2001. На основі виявлених закономірностей росту і розвитку рослин льону за використання методу польової ауксонографії й визначення характеру циркадної ритмічності і добової періодичності залежно від абіотичних факторів встановлено оптимальні параметри основного і передпосівного обробітку дерново-середньопідзолистих і сірих лісових ґрун...

Даниленко A.C. та iн. Методика енергетичної оцінки ефективності аграрного природокористування на осушених землях

 • формат djvu
 • размер 1.37 МБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
За редакцією доктора економічних наук, професора Хвесика М. А., Рівне: РДТУ, 2000. - 76 с. Методика призначення для енергетичної оцінки ефективності аграрного природокористування на осушених землях, основою якого є сільськогосподарське використання осушених земель. Енергетична оцінка ефективності аграрного природокористування здійснюється на основі порівняння одержаної продукції в енергетичних одиницях і усіх видів втрат ресурсів, які необхідні д...

Куц Г.М. Агроекологічне обгрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно-овочевої сівозміни

Дисертация
 • формат doc
 • размер 182 КБ
 • добавлен 19 января 2012 г.
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Г.М. Куц. - Херсон, 2004. - 16 с. Наведено агроекологічне обгрунтування впливу різних систем обробітку грунту у поєднанні з мінеральними та органомінеральними добривами, соломою та сидератами на процеси росту та розвитку томатів, їх продуктивність, показники якості, а також на елементи родючості зрошуваного темно-каштанового грунту, його економічну та енерге...

Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво

 • формат pdf
 • размер 15.88 МБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Львів: НВФ "Українські технології", 2004. - 312 с. Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва. Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних польових культур, які базуються на що...

Методи мінімізації аграрних ризиків та підвищення ефекивності зерновиробництва

 • формат pdf
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
Семинар в рамках организации "Канадсько-Український зерновий проект". Киев, 2008. Документ підготовлено: В рамках роботи Проекту «Якість зерна та система кредитування сільського господарства в Україні – фаза ІІ», який фінансується Канадським агентством з міжнародного розвитку(CIDA) та впроваджується компанією CanEd International Inc. Сайт Проекту в Мережі: www.zerno.org.ua Планування діяльності сільськогосподарського підприємства Стратегічне...

Подпрятов Г.І., Войцехівський В.І. та ін. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва

 • формат pdf
 • размер 17.87 МБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
К.: Арістей, 2004. – 552 с. У навчальному посібнику розглянуті основи й особливості стандартизації продукції рослинництва, історія, перспективи розвитку та її роль у покращанні якості продукції, інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, підвищенні ефективності, управління якістю продукції, зміст комплексної системи управління якістю продукції, методи та засоби контролю якості продукції рослинництва, а також продукції, яка постачається сі...

Реферат - Горох на фуражне зерно: урожайність, кормова цінність, особливості вирощування та використання в кормовиробництві

Реферат
 • формат docx
 • размер 46.46 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
Дніпропетровськ, ДДАУ, Рослинництво, 22стр., 2011 Аспекти вирощування гороху на зерно. Використання в кормовиробництві.

Реферат - Рослинництво в Україні

Реферат
 • формат docx
 • размер 63.8 КБ
 • добавлен 12 ноября 2011 г.
Київ. КПІ. Викладач: Мельник К.М.; факультет менеджменту та маркетингу; спеціальність: менеджмент; предмет: регіональна економіка; рік 2010; 28 стр. Структура рослинництва. Сучасний стан. Розміщення підприємств галузі. Шляхи розвитку рослинництва в Україні.

Черенков А.В., Шевченко М.С., Дзюбецький Б.В. та ін. Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти

 • формат pdf
 • размер 584.78 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Д.: ТОВ «Роял Принт», 2011. – 64 с. Зміст Вступ Стан виробництва соргових культур в світі і Україні Напрямки використання зерна і зеленої маси соргових культур На кормові цілі Для задоволення потреб харчової та переробної промисловості Технологія вирощування сорго Основні розробки в селекції сорго Сорти та гібриди соргових культур, створених на Генічеській дослідній станції Сорти та гібриди соргових культур, створених на Синельниківській Селекц...