• формат pdf
  • размер 19,78 МБ
  • добавлен 05 октября 2015 г.
Лісаў М.Д., Камлюк Л.В., Лемяза М.А. Біялогія. 10 клас
Падручнік. — 3-е выд., перапрац. — Мінск: Народная асвета, 2014. — 270 с.: іл. — ISBN 978-985-03-2169-5.
Першае выданне выйшла ў 2006 годзе. Аўтары М.Д. Лісаў.
Ад аўтараў.
Уводзіны.
Хімічныя кампаненты жывых арганізмаў.
Утрыманне хімічных элементаў у арганізме. Макра- і мікраэлементы.
Хімічныя злучэнні ў жывых арганізмах. Неарганічныя рэчывы.
Арганічныя рэчывы. Амінакіслоты. Бялкі.
Уласцівасці і функцыі бялкоў.
Вугляводы.
Ліпіды.
Нуклеінавыя кіслоты.
АТФ.
Біялагічна актыўныя рэчывы.
Клетка — структурная і функцыянальная адзінка жывых арганізмаў.
Гісторыя адкрыцця клеткі. Стварэнне клетачнай тэорыі.
Метады вывучэння клеткі. Агульны план будовы клеткі.
Цытаплазматычная мембрана.
Гіялаплазма. Цыташкілет.
Клетачны цэнтр. Рыбасомы.
Эндаплазматычная сетка. Комплекс Гольджы. Лізасомы.
Вакуолі.
Мітахондрыі. Пластыды.
Ядро.
Асаблівасці будовы клетак пракарыёт.
Асаблівасці будовы клетак эўкарыёт.
Клетачны цыкл.
Простае бінарнае дзяленне. Мітоз. Амітоз.
Меёз і яго біялагічнае значэнне.
Абмен рэчываў і пераўтварэнне энергіі ў арганізме.
Агульная характарыстыка абмену рэчываў і пераўтварэнне энергіі.
Клетачнае дыханне.
Браджэнне.
Фотасінтэз.
Захаванне спадчыннай інфармацыі.
Рэалізацыя спадчыннай інфармацыі.
Структурная арганізацыя і рэгуляцыя функцый у жывых арганізмах.
Структурная арганізацыя жывых арганізмаў.
Рэгуляцыя жыццёвых функцый арганізма.
Агульная неспецыфічная ахова арганізма.
Спецыфічная імунная ахова арганізма.
Размнажэнне і індывідуальнае развіццё арганізмаў.
Тыпы размнажэння арганізмаў. Бясполае размнажэнне.
Палавое размнажэнне. Утварэнне палавых клетак.
Апладненне.
Антагенез. Эмбрыянальнае развіццё жывёл.
Постэмбрыянальнае развіццё жывёл.
Антагенез чалавека.
Спадчыннасць і зменлівасць арганізмаў.
Заканамернасці наследавання прымет, устаноўленыя Г. Мендэлем. Монагібрыднае скрыжаванне. Першы і другі законы Мендэля.
Цыталагічныя асновы наследавання прымет пры монагібрыдным скрыжаванні.
Узаемадзеянне алельных генаў. Множны алелізм.
Дыгібрыднае скрыжаванне. Трэці закон Мендэля.
Счэпленае наследаванне. Храмасомная тэорыя спадчыннасці.
Генетыка полу.
Зменлівасць арганізмаў, яе тыпы. Мадыфікацыйная зменлівасць.
Генатыпічная зменлівасць.
Асаблівасці спадчыннасці і зменлівасці чалавека.
Спадчынныя хваробы чалавека.
Селекцыя і біятэхналогія.
Cелекцыя, яе задачы і асноўныя напрамкі.
Метады і дасягненні селекцыі.
Асноўныя напрамкі біятэхналогіі.
Поспехі і дасягненні генетычнай інжынерыі.
Прыклады рашэння задач.
Слоўнік асноўных тэрмінаў і паняццяў.
Прадметны паказальнік.
Імянны паказальнік.
.