Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 4,03 МБ
 • добавлен 17 октября 2016 г.
Лабенко Д.П., Тімонін В.О. Геоінформаційні системи
Підручник. – Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2012. – 260 с. Іл. 96. Табл. 10.
Даний підручник присвячений геоінформаційним системам - напрямку сучасних інформаційних технологій, що бурхливо розвиваються. Розглянута історія виникнення і розвитку ГІС-технологій, області вживання, принципи організації. Розглянута математична основа карти: популярні географічні системи координат і їх проекції на площину, включаючи проекцію Гауса-Крюгера і UTM. Розглянуті основні принципи роботи GPS - систем. Дана коротка характеристика існуючих ГІС.
Підручник призначений для студентів вищих технічних закладів освіти у галузі знань “Транспорт і транспортна інфраструктура” за напрямом підготовки “Транспортні технології” та суміжних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Може бути корисним магістрам, аспірантам, науково-педагогічним працівникам. Матеріали апробовані на протязі 7 років на факультеті Транспортних систем ХНАДУ.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика