Метрология, стандартизация и сертификация
Академическая и специальная литература
 • формат doc
 • размер 2.46 МБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Лабораторні з Метрологічного забезпечення охорони праці
КНУТД, Зенкин Н. А. 4 курс, 2 семестр.
Барометрія.
Гігієна води.
Гігієна грунту.
Гігієнічна оцінка клімату.
Термометрія і гігрометрія.
Хімічне дослідження.
Швидкість руху повітря.
ТАБЛИЦІ.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Историческая метрология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. Управление качеством, стандартизация и сертификация в легкой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 3. ВСТИ в машиностроении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Организация системы здравоохранения
 4. Стандартизация и сертификация в здравоохранении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Управление и экономика фармации, медицинское товароведение
 5. Стандартизация и сертификация в фармации
 1. Академическая и специальная литература
 2. Пищевая промышленность
 3. Управление качеством и безопасность продуктов питания
 4. Стандартизация и сертификация пищевой продукции
 1. Академическая и специальная литература
 2. Топливно-энергетический комплекс
 3. Электрические и теплотехнические измерения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Физическая культура и спорт
 3. Спортивная метрология
 1. Стандарты
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 4. МС (ГОСТ) Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. СТБ
 4. СТБ Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. Технический кодекс практики (ТКП)
 4. ТКП Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ РВ
 4. ГОСТ РВ Государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ)
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 5. ОСТ Отраслевая система обеспечения единства измерений
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Метрология, стандартизация и сертификация
Смотрите также

Васілевський О.М., Поджаренко В.О. Метрологічний нагляд та контроль

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 12 марта 2011 г.
Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2007. - 162 с. У навчальному посібнику викладено основні положення і порядок здійснення метрологічного нагляду та контролю, виходячи із сучасних міжнагодних документів з метрології та національної законодавчої і нормативної бази. Аналізуються особливості метрологічних інфраструктур щодо міжнародного досвіду і тенденцій гармонізації національних метрологічних систем та сучасної державної метрологічної системи Ук...

Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці

degree
 • формат doc
 • размер 628.33 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Аналіз методів та засобів реалізації температурних шкал і верифікації та градуювання термоперетворювачів Синтез основної концепції досліджень Методика вибору термоелектричного охолоджувача Охорона праці Економіка

Колотило Д.М., Соколовський А.Т., Афтанділянц В.В. Міжнародні системи вимірювання в економіці

 • формат doc, rtf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 30 марта 2010 г.
Навч. посібник-довідник. - К.: КНЕУ, 2000. -176 с. Пропонований посібник-довідник опрацьований авторами як навчальне видання, адаптоване до сучасних проблем коректного застосування учнями навчальних закладів, переважно економічного профілю, традиційних і сучасних систем одиниць вимірювання і обліку об’єктів і явищ економічної діяльності суспільства в умовах сучасної ринкової економіки. В посібнику-довіднику наведені документи законодавчого забез...