Практикум
 • формат doc
 • размер 653.5 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах
Для студентів факультету економіки підприємства /Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с.

Вступ
Вимоги до розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломній роботі
Мета і завдання
Структура і обсяг розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"
Методичні рекомендації до розробки розділу " Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"
Вступна частина
Система управління охороною праці на підприємстві (організації, установі)
Охорона праці у відділі (підрозділі, на робочому місці)

Аналіз трудового процесу
Аналіз виробничих факторів
Аналіз джерел факторів впливу на функціональний стан працівника
Кількісна оцінка умов праці
Категорія важкості праці.
Коефіцієнт умов праці
Коефіцієнт безпечності устаткування
Оцінка ступені стомлення та працездатністі робітників
Визначення доплат за умови праці.
Розробка рекомендацій по покращенню умов праці
Розрахунок вентиляції виробничого приміщення
Розрахунок акустичної обробки виробничого приміщення
Заходи, які забезпечують електробезпеку та пожежну безпеку
Заходи щодо забезпечення режиму праці та відпочинку
Оцінка ефективності модернізації та заходів щодо охорони праці
Додатки
Похожие разделы
Смотрите также

Гіроль М.М., Турченюк В.О та ін. Безпека праці у водогосподарському будівництві

 • формат doc
 • размер 18.88 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Підручник;. - Рівне: НУВГП, 2005 - 425 с., іл. -171. У підручнику наводяться відомості про заходи безпеки праці у водогосподарському будівництві. Висвітлюються питання безпечної організації праці та виробничої санітарії при виконанні основних видів робіт притаманних технологічним процесам при зведенні водогосподарських об'єктів, будівель та споруд іншого призначення. Розглядаються питання безпечної експлуатації основних будівельних машин, пристр...

Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці

 • формат pdf
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 280 с. (OCR с ошибками) ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ (Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи. Економічне та соціальне значення ОП. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Роль вітчизняної науки. Зв’язок охорони праці з іншими дисциплінами. Стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності в Україні та інших державах. Н...

Запорожець О.І, Русаловський А.В. Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці в дипломних проектах і роботах

Практикум
 • формат pdf
 • размер 334.67 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр. Київ, НАУ, 2006. - 15с.

Контрольная работа

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 90.68 КБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору і під час роботи на підприємстві. , Безпека праці в ливарному виробництві., Задача 4.2., Задача 4.18. , 8. Охорона праці. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочного відділення механічних спеціальностей / Укл. Л. Д. Косухіна. – Чернігів: ЧДТУ, 2001. – 39с.rn

Лабораторная робота - дослідження параметрів мікроклімату

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Сумський національний аграрний університет, Суми, Семерня О. В., Олійник І. О., Ярошенко І. Ф., стор. 16, основи охорони праці Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни „Основи охорони праці та виконання лабораторної роботи. Методичні вказівки містять загальні рекомендації, практичні завдання та питання для самоперевірки. Обґрунтування досліджень ІІ. Обладнання, прилади і матеріали ІІІ. Пор...

Оришака В.О. Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 316.87 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Основи охорони праці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Оришака В. О. – Кіровоград: КНТУ, 2004. - „Основи охорони праці (ООП) – це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань з питань охорони праці. На базі знань дисципліни здійснюється вивчення охорони праці стосовно конкретної галузі під час вивчення дисципліни „Охорона праці. Дані методичні...

Оришака В.О. Основи охорони праці (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 244.06 КБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей, Кіровоград: КНТУ, 2004. -135с. Дані методичні вказівки розглядають питання курсу ООП і дають можливість мати комплексну уяву про дисципліну. Зміст: Правові і організаційні питання охорони праці, Предмет, структура, зміст та мета курсуОснови охорони праці, Законодавство України про охорону праці, Нормативно-правові акти з охорони праці, Відповідальність за порушення законод...

Оришака В.О. Охорона праці в дипломних проектах

Практикум
 • формат doc
 • размер 214.91 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Методичні вказівки по виконанню розділу "Охорона праці" в дипломних проектах для студентів спеціальності / Укл.: В. О. Оришака. – Кіровоград: КНТУ,. - 40 с.

Тубальцев А.М. Виробниче освітлення та його розрахунок

 • формат pdf
 • размер 8.38 МБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
Учебное пособие (на укр. яз.) – Николаев: УДМТУ, 2001. – 84 с. ISBN 5–87848–113–8 В посібнику подано основні технічні дані джерел світла, світильників, які використовуються в освітлювальних установках, коротко викладаються вимоги нормативних документів, дається опис методик та наведено приклади розрахунків штучного та природного освітлення. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, які вивчають дисципліни "Основи охорони праці", "Ох...

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Охорона праці в галузі

Практикум
 • формат doc
 • размер 933 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Для студентів економічних спеціальностей міжнародного факультету та факультету економіки підприємства / Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с. Вступ Практична робота. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі Практична робота. Розробка інструкції з охорони праці для економіста (фінансиста, маркетолога, бухгалтера, обліковця тощо) Практична робота. Поряд...