Практикум
 • формат doc
 • размер 214.91 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Оришака В.О. Охорона праці в дипломних проектах
Методичні вказівки по виконанню розділу "Охорона праці" в дипломних проектах для студентів спеціальності / Укл.: В. О. Оришака. – Кіровоград: КНТУ,. - 40 с.
Похожие разделы
Смотрите также

Запорожець О.І, Русаловський А.В. Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці в дипломних проектах і роботах

Практикум
 • формат pdf
 • размер 334.67 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр. Київ, НАУ, 2006. - 15с.

Контрольная работа

Контрольная работа
 • формат docx
 • размер 90.68 КБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору і під час роботи на підприємстві. , Безпека праці в ливарному виробництві., Задача 4.2., Задача 4.18. , 8. Охорона праці. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочного відділення механічних спеціальностей / Укл. Л. Д. Косухіна. – Чернігів: ЧДТУ, 2001. – 39с.rn

Курсова робота - Законодавство України про працю, правила охорони праці

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 55.86 КБ
 • добавлен 08 февраля 2010 г.
ДІЕК, 2008 - 35 с. Вступ. Законодавство України про працю. Колективний та трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Оплата праці. Трудова дисципліна та охорона праці. Висновки. Список використаних джерел.

Навчальна програма з дисципліни Охорона праці в галузі

 • формат pdf
 • размер 156.91 КБ
 • добавлен 09 февраля 2010 г.
Ярова А. М. Навчальна програма дисципліни Охорона праці в галузі (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 11 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Охорона праці в галузі, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

Оришака В.О. Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 316.87 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Основи охорони праці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Оришака В. О. – Кіровоград: КНТУ, 2004. - „Основи охорони праці (ООП) – це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань з питань охорони праці. На базі знань дисципліни здійснюється вивчення охорони праці стосовно конкретної галузі під час вивчення дисципліни „Охорона праці. Дані методичні...

Праскович. Правове регулювання охорони праці

Статья
 • формат doc
 • размер 245 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Курс лекцій на тему "Правове регулювання охорони праці". Зміст Поняття охорони праці Міжнародно-правові акти у сфері охорони праці Нормативно-правові акти Україні з охорони праці Нормативно-правові договори і охорона праціrn

Реферат - Оцінка стану охорони праці на підприємстві. Методи аналізу травматизму, їх суть

Реферат
 • формат doc
 • размер 90.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Організація охорони праці на виробництві. Обов’язки власника та служби охорони праці. Обов’язки працівника. Методи аналізу виробничого травматизму. Охорона праці є органічним елементом процесу виробництва. Тому саме вона покликана огороджувати працівників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш сприятливі умови праці, що запобігає марній витраті сил і підвищує рівень праці.

Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Нормативно-правові акти з охорони праці Основні законодавчі акти з охорони праці Закон України "Про охорону праці" Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Охорона праці інвалідів Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр. Положення про медичний огля...

Тубальцев А.М. Виробниче освітлення та його розрахунок

 • формат pdf
 • размер 8.38 МБ
 • добавлен 22 ноября 2011 г.
Учебное пособие (на укр. яз.) – Николаев: УДМТУ, 2001. – 84 с. ISBN 5–87848–113–8 В посібнику подано основні технічні дані джерел світла, світильників, які використовуються в освітлювальних установках, коротко викладаються вимоги нормативних документів, дається опис методик та наведено приклади розрахунків штучного та природного освітлення. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, які вивчають дисципліни "Основи охорони праці", "Ох...

Іларіонов О.Є., Кузнєцов М.О., Хрутьба В.О. (укл.) Методичні вказівки до виконання розділу Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях в дипломних роботах

Практикум
 • формат doc
 • размер 653.5 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Для студентів факультету економіки підприємства /Укл.: О.Є.Іларіонов, М.О.Кузнєцов, В.О.Хрутьба, - К.: Університет економіки та права КРОК, 2011 - 17с. Вступ Вимоги до розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" в дипломній роботі Мета і завдання Структура і обсяг розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" Методичні рекомендації до розробки розділу " Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" Вступна ча...