Информатика и вычислительная техника
Статья
 • формат doc
 • размер 20,91 КБ
 • добавлен 19 декабря 2013 г.
Лекції з геоінформаційних технологій у географії
НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014
Інститут природничо-географічної освіти та екології
Лекція №4 Методи форматизації просторово-координованої інформації
Бази даних і особливості керування ними в ГІС
Проектування географічних баз і банків даних.
Проектування бази даних
Позиційна та атрибутивна складова даних ГІС
Основні елементи бази даних.
Системи управління базами даних
Базові поняття реляційних баз даних
Лекція №5 Зміст та способи просторового аналізу та вимірювань в ГІС
Загальна характеристика аналітичних процедур в ГІС
Картометричні операції
Операції вибору
Особливості Рекласифікації
Побудова буферів в ГІС
Аналіз географічного збігу та виключення
Заощаджувння території за допомогою полігонів Тиссена-Вороного
Лекція № 6 Класифікації просторових об`єктів в ГІС. Дешифрування та класифікація об`єктів аєрокосмічних знімків
Аєрокомічні знімки як образні моделі дійсності.
Дешифрування
Лекція №7 Геостатистичний аналіз і моделюванння в ГІС
Геостатистичне моделюванння
Просторова інтерполяція
Глобальні методи просторової інтерполяції
Локальні методи просторової інтерполяції
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика