Метрология, стандартизация и сертификация
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат doc
 • размер 455,96 КБ
 • добавлен 21 октября 2009 г.
Лекції з метрології
КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей:
7.092501 Автоматизоване управління технологічними процесами
7.092502 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва денної та заочної форм навчання
Лекції стосуються таких тем:
Поняття і визначення метрології:
(Загальні відомості про вимірювання, Основні характеристики якості проведених вимірювань, Класифікація вимірювань, Принципи та методи вимірювань)
Засоби вимірювань:
(Загальні поняття, Характеристики засобів вимірювання, Види, Струтурні схеми засобів вимірювань, Державна система приладів та засобів автоматизації, Поняття з метрологічного забеспечення, Повірка та державні випробування)
Похибки вимірювань:
(Загальні поняття, Класифікація та принципи оцінювання, Класифікація складових похибок)
Основні ймовірнісні характеристики похибок вимірювань:
(Математичне сподівання, Моменти розподілу)
Основні закони розподілу.
(Нормальний закон, Інтегральний закон, Диференціальний закон, Розподіл Стьюдента)
(60 сторінок)
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Историческая метрология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. Управление качеством, стандартизация и сертификация в легкой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 3. ВСТИ в машиностроении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Организация системы здравоохранения
 4. Стандартизация и сертификация в здравоохранении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Управление и экономика фармации, медицинское товароведение
 5. Стандартизация и сертификация в фармации
 1. Академическая и специальная литература
 2. Пищевая промышленность
 3. Управление качеством и безопасность продуктов питания
 4. Стандартизация и сертификация пищевой продукции
 1. Академическая и специальная литература
 2. Топливно-энергетический комплекс
 3. Электрические и теплотехнические измерения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Физическая культура и спорт
 3. Спортивная метрология
 1. Стандарты
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 4. МС (ГОСТ) Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. СТБ
 4. СТБ Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. Технический кодекс практики (ТКП)
 4. ТКП Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ РВ
 4. ГОСТ РВ Государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ)
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 5. ОСТ Отраслевая система обеспечения единства измерений
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Метрология, стандартизация и сертификация