Статья
 • формат docx
 • размер 12.71 МБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
Лекции по Основам гірничого виробництва
Вміщує всі основні питання по гірничий справі. Складена у 2011 році
Викладач гірничих дисциплін Селидівського гірничого технікуму Коваль Л.М.
Смотрите также

Відкрите заняття з дисципліни Основи гірничого виробництва

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 471 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Тема: Родовища кам’Яного та бурого вугілля в україні введення Родовища кам'яного і бурого вугілля. Історичні замітки. Донецький басейн. Видобуток вугілля в Україні (млн. тонн) Львівсько-Волинський басейн. Дніпровський басейн.

Кузьміч О.К. Основи гірничої справи

 • формат pdf
 • размер 3.12 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навчальний посібник. – Стаханов, 2004. - 116 с.: ил. Горный факультет УИПА. Наведено основні відомості з геології корисних копалин: поняття про корисні копалини; види корисних копалин; утворення вугілля й елементи залягання вугіль-них пластів та руд. Надано характеристику гірничого підприємства, його параметрів; гірничі ви-робки та їх функціональні та термінологічні характеристика; схеми розташування в шахтному полі. Наведено основні характеристи...

Кузьміч О.К., Романенко В.П., Артюх С.Ф. Вступ до фаху інженера-педагога гірничого профілю

 • формат pdf
 • размер 35.46 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Луганськ: Книжковий світ, 2004. – 216 с. -(Библиотека горняка). Висвітлені особливості праці інженера-педагога, його роль і місце в підготовці кваліфікованих кадрів; розглянуто систему інженерно-педагогічної освіти; організація навчального процесу у вищому навчальному закладі, наукова організація праці та види роботи студента у вищому навчальному закладі; його правова та економічна основа навчання. Наведено стислу інформацію про г...

Лекции - История горного дела

Статья
 • формат doc
 • размер 475 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
История развития горного дела в мире. Начало промышленной революции в истории человечества. Становление горного дела в России. Горная наука в XIX веке. Начало промышленной добычи угля в России. Начало горноспасательного дела. Угольная промышленность России в начале XX века. Развитие угольной промышленности в Советский период. Угольная промышленность СССР. Реструктуризация угольной отрасли России.

Лекции - конспект лекций по предмету Проектирование горных предприятий (на укр.)

Статья
 • формат doc
 • размер 119.64 КБ
 • добавлен 30 августа 2010 г.
Конспект лекций по предмету "Проектирование горных предприятий", который читается в Житомирском государственном технологическом университете на горно-экологическом факультете для специальности 6.090301 "Разработка месторождений полезных ископаемых". Содержание конспекта по темам: Рассматриваются перерабатывающие предприятия. Рассмотрены типы и строение дробилок, грохотов. Приведены расчетные схемы для проектирования как технологических процесс...

Лекции по горному делу (основы горного производства)

Статья
 • формат doc
 • размер 17.74 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Курс «Основи гірничого виробництва» ставить перед собою мету зобразити студентові молодших курсів ескізну панораму складної схеми підземного видобутку вугілля шахтою від розкриття пластів, їхньої підготовки і видобутку вугілля до видачі його на поверхню, збагачення і відправлення його споживачеві.

Лекции по курсу Горное дело

Статья
 • формат pdf
 • размер 14.01 МБ
 • добавлен 01 февраля 2010 г.
Павлоградский техникум НГУ. автор неизвестен. 115 стр. Общие сведения по разделам: геология горные работы и выработки БВР сооружение выработок вскрытие и подготовка шахтных полей системы разработки крепление очистного пространства, механизированные комплексы ведение открытых горных работ рудничная аэрология подземные пожары и горноспасательное дело обогащение углей основы маркшейдерского дела

Савенко Ю.Ф. Введение в специальность горного инженера

 • формат pdf
 • размер 17.56 МБ
 • добавлен 03 октября 2011 г.
Учебн. пособ. для вузов. – Киев-Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1980. – 132 с. -(Библиотека горняка). Освещены вопросы структуры высшего учебного заведения, организации учебного процесса, современной технологии добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами. Приведены основные сведения по специфике работы горного инженера, охране труда, основам советского права. Для студентов горных специальностей.

Смирнов В.О., Бiлецький В.С. Фiзичнi та хiмiчнi основи виробнiцтва

 • формат doc
 • размер 3.94 МБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
Навчальний посiбник. - Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 148 с. Розглянуті питання виникнення корисних копалин. Викладені фізичні та хімічні основи і технологія процесів збагачення корисних копалин, аґломерації і брикетування продуктів збагачення, коксохімічного і металургійного виробництва. Розглянуті принципові конструкції технологічного обладнання і його принцип дії. Викладені основні положення охорони навколишнього середовища.

Яремійчук P.C., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва

 • формат tif
 • размер 15.8 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Підручник. - Київ: Українська книга, 2000. -360 с. У підручнику охарактеризовані корисні копалини світу та України. Викладено основні способи їх видобутку — шахтний, відкритий, свердловинний Описано технології видобування корисних копалин. Подано інформацію про руйнування гірських порід та їх фізико-механічні і фізико-хімічн властивості. Охарактеризовано споруди для зберігання нафти та газу. Підручник також містить інформацію про охорону навколиш...