Лекция - Прадвеснікі асветніцкай ідэалогіі

Лекция - Прадвеснікі асветніцкай ідэалогіі
 • лекции
 • doc
 • 111.5 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Палітычныя і прававыя погляды Я. Ябланоўскага, С. Ляшчынскага, С. Канарскага Палітычныя і прававыя погляды Георгія Каніскага Антыпрыгонніцкія ідэі асветнікаў (М. Карповіч, К. Багуслаўскі, Д. Пільхоўскі) Палітычныя і прававыя погляды фізіякратаў (I. Страйноўскі, І. Храптовіч, А. Тызенгаўз) Ідэі рэфармавання дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай (К. Нарбут, С. Аскерка) Радыкальны напрамак палітычнай думкі (Т. Касцюшка, Я. Ясінскі) Ідэі ўтапічнага сацыялізму (I. Яленскі, С. Зяновіч, П. Бжастоўскі)

Смотрите также


Лекция - Палітычная і прававая думка ў перыяд крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін і панавання клерыкальнай ідэалогіі (сярэдзіна XVII-сярэдзіна XVIII ст.)

Лекция - Палітычная і прававая думка ў перыяд крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін і панавання клерыкальнай ідэалогіі (сярэдзіна XVII-сярэдзіна XVIII ст.)

 • лекции
 • doc
 • 87 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Палітычная і прававая думка ў перыяд крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін і панавання клерыкальнай ідэалогіі (сярэдзіна XVII-сярэдзіна XVIII ст. ) Грамадска-палітычныя погляды К. Лышчынскага Палітычныя і прававыя погляды С. Полацкага Грамадскія і палітычныя погляды А. Белаблоцкага, I. Капіевіча
Ягофаров Д.А. Лекции по истории политических и правовых учений

Ягофаров Д.А. Лекции по истории политических и правовых учений

 • разное
 • doc
 • 252.72 КБ
 • добавлен 24.06.2009
НОУ ВПО Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, Юридический факультет, Кафедра публичного права.
Лекция 1: Становление и развитие политико-правовой мысли: истрико-теоретическая характеристика (от хаоса представлений - к порядку научных мыслей), 18 стр.
Лекция 2: Политические и правовые учения древнего Востока. 14 стр....
Лекция - Грамадска-палітычная думка Беларусі ў 19 ст

Лекция - Грамадска-палітычная думка Беларусі ў 19 ст

 • лекции
 • doc
 • 142 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Лібералізм і асноўныя праблемы грамадска-палітычнага жыцця. Я. Снядэцкі В. Страйноўскі М. К. Агінскі Кансерватызм I. Лабажэўскі Палеміка паміж лібераламі і кансерватарамі (клерыкаламі) А. Снядэцкі Палітычны рамантызм І. М. Даніловіч Філаматы, філарэты
Кансерватызм З0-50-х гг. (Г. Ржавускі, I. Галавінскі, К. Буйніцкі)
Пач...
Лекция - Возникновение и эволюция политических взглядов и теорий

Лекция - Возникновение и эволюция политических взглядов и теорий

 • лекции
 • doc
 • 210 КБ
 • добавлен 18.10.2010
Для студентов 1го-2го курса, обучающихся по специальности юриспруденция, изучающих политологию и историю политических и правовых учений. Написана и прочитана в СГАП.
Содержание:
Зарождение политических идей в древнем Китае, Индии, Греции, Риме характерные черты древней и средневековой политической мысли.
Основные чер...