Лекция - Грамадска-палітычная думка Беларусі ў 19 ст

Лекция - Грамадска-палітычная думка Беларусі ў 19 ст
 • лекции
 • doc
 • 142 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Лібералізм і асноўныя праблемы грамадска-палітычнага жыцця. Я. Снядэцкі В. Страйноўскі М. К. Агінскі Кансерватызм I. Лабажэўскі Палеміка паміж лібераламі і кансерватарамі (клерыкаламі) А. Снядэцкі Палітычны рамантызм І. М. Даніловіч Філаматы, філарэты
Кансерватызм З0-50-х гг. (Г. Ржавускі, I. Галавінскі, К. Буйніцкі)
Пачатак рэвалюцыйна-дэмакратычнай думкі М. Валовіч Ф. А. Савіч Ю. Бакшанскі. Уплыў рэвалюцыі 1848 г. у Заходняй Еўропе на палітычную думку Беларусі

Смотрите также


Лекция - Палітычная і прававая думка ў перыяд крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін і панавання клерыкальнай ідэалогіі (сярэдзіна XVII-сярэдзіна XVIII ст.)

Лекция - Палітычная і прававая думка ў перыяд крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін і панавання клерыкальнай ідэалогіі (сярэдзіна XVII-сярэдзіна XVIII ст.)

 • лекции
 • doc
 • 87 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Палітычная і прававая думка ў перыяд крызісу феадальна-прыгонніцкіх адносін і панавання клерыкальнай ідэалогіі (сярэдзіна XVII-сярэдзіна XVIII ст. ) Грамадска-палітычныя погляды К. Лышчынскага Палітычныя і прававыя погляды С. Полацкага Грамадскія і палітычныя погляды А. Белаблоцкага, I. Капіевіча
Контрольная работа - История политических и правовых учений Беларуси

Контрольная работа - История политических и правовых учений Беларуси

 • лабараторные
 • doc
 • 73.87 КБ
 • добавлен 11.10.2010
Тема: Политическая и правовая мысль Беларуси в период кризиса феодально-крепостнических отношений и господства клерикальной идеологии (середина XVII - первая четверть XVIII в. ).
План: Сацыяльна-эканамічная і палітычная сітуацыя ў Рэчы Паспалітай у сярэдзіне ХVII - першай чвэрці XVIII ст.
Афіцыяльная каталіцкая палітыка-...
Басюк І.А. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі

Басюк І.А. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі

 • разное
 • pdf
 • 5.84 МБ
 • добавлен 03.02.2012
Гродна : ГрДУ, 2011. — 282 с.
Курс лекцый ахоплівае перыяд развіцця палітыка-прававой думкі Беларусі ад сярэднявечча да нашых дзён. Тэксты лекцый пабудаваны згодна з вучэбнай праграмай курса, яны заснаваны на адпаведных крыніцах, палітычныя і прававыя ідэі беларускіх мысліцеляу выкладзены у кантэксце гістарычных абставінау, ...
Ягофаров Д.А. Лекции по истории политических и правовых учений

Ягофаров Д.А. Лекции по истории политических и правовых учений

 • разное
 • doc
 • 252.72 КБ
 • добавлен 24.06.2009
НОУ ВПО Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, Юридический факультет, Кафедра публичного права.
Лекция 1: Становление и развитие политико-правовой мысли: истрико-теоретическая характеристика (от хаоса представлений - к порядку научных мыслей), 18 стр.
Лекция 2: Политические и правовые учения древнего Востока. 14 стр....
Федущак-Паславська Г.М. Історія політичних та правових учень

Федущак-Паславська Г.М. Історія політичних та правових учень

 • разное
 • doc
 • 248.37 КБ
 • добавлен 16.02.2010
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – 288 с.


Содержание

Програма курсу
Плани практичних занять
Рекомендована література
Першоджерела
Навчальна та наукова літерату...
Лекция - Прадвеснікі асветніцкай ідэалогіі

Лекция - Прадвеснікі асветніцкай ідэалогіі

 • лекции
 • doc
 • 111.5 КБ
 • добавлен 21.03.2011
Палітычныя і прававыя погляды Я. Ябланоўскага, С. Ляшчынскага, С. Канарскага Палітычныя і прававыя погляды Георгія Каніскага Антыпрыгонніцкія ідэі асветнікаў (М. Карповіч, К. Багуслаўскі, Д. Пільхоўскі) Палітычныя і прававыя погляды фізіякратаў (I. Страйноўскі, І. Храптовіч, А. Тызенгаўз) Ідэі рэфармавання дзяржаўнага ладу Рэчы ...
Лекция - Возникновение и эволюция политических взглядов и теорий

Лекция - Возникновение и эволюция политических взглядов и теорий

 • лекции
 • doc
 • 210 КБ
 • добавлен 18.10.2010
Для студентов 1го-2го курса, обучающихся по специальности юриспруденция, изучающих политологию и историю политических и правовых учений. Написана и прочитана в СГАП.
Содержание:
Зарождение политических идей в древнем Китае, Индии, Греции, Риме характерные черты древней и средневековой политической мысли.
Основные чер...