• формат pdf
  • размер 1,75 МБ
  • добавлен 02 сентября 2013 г.
Леонова А.О., Давидова В.П., Новачук О.О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України
К.: ДПА України, 2006. – 390 с.
У посібнику розглядаються питання реалізації державної політики Ук раїни до Європейського Союзу. Вступ до Євросоюзу розглянуто як процес виконання державою кандидатом системи заходів щодо членства. Досягнен ня правових, соціальних, політичних та економічних критеріїв вступу до ЄС є питанням не тільки зовнішньої, але й внутрішньої політики України.
Містить професійну програму навчання державних службовців, а також технологічні складові навчально методичного та інформаційного забезпе чення навчального процесу.
Розрахована на державних службовців, науковців, викладачів вузів, сту дентів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі кації державних службовців, усіх хто цікавиться актуальними проблемами інтеграції України до європейської спільноти.